Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: yeu_vatlylam trong 09:16:21 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20696Tiêu đề: vật lí 12 - Dao động cơ
Gửi bởi: yeu_vatlylam trong 09:16:21 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em giải bài tập sau. em xin cám ơn
Một mạch điện từ có độ tự cảm L, tụ điện dung thay đổi được và điện trở r = 4.10(-3)ôm . Người ta tạo ra trong mạch này một suất điện động cưỡng bức có biên độ không đổi  1 micro vôn  và tần số 40MHz. Khi C = 10nF thì cường độ hiệu dụng của mạch cực đại. Khi thay đổi điện dung tụ một lượng  dentaC  thì cường độ hiệu dụng trong mạch chỉ giảm 10 lần so với khi cực đại? Xác định  detaC ?   
A. 0,256nF   B. 0,162nF   C. 1,016nF   D. 0,734nF


Tiêu đề: Trả lời: vật lí 12 - Dao động cơ
Gửi bởi: leaflife trong 09:21:15 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em giải bài tập sau. em xin cám ơn
Một mạch điện từ có độ tự cảm L, tụ điện dung thay đổi được và điện trở r = 4.10(-3)ôm . Người ta tạo ra trong mạch này một suất điện động cưỡng bức có biên độ không đổi  1 micro vôn  và tần số 40MHz. Khi C = 10nF thì cường độ hiệu dụng của mạch cực đại. Khi thay đổi điện dung tụ một lượng  dentaC  thì cường độ hiệu dụng trong mạch chỉ giảm 10 lần so với khi cực đại? Xác định  detaC ?   
A. 0,256nF   B. 0,162nF   C. 1,016nF   D. 0,734nF

ban đầu xảy ra cộng hưởng => [tex]Z_0=r[/tex], [tex]Z_L=Z_C_0=\frac{5}{4 \pi}[/tex]

lúc sau I giảm 10 lần=> Z tăng 10 lần =>[tex]Z'=\sqrt{r^2+(Z_L-Z_c')^2}=\sqrt{r^2+(Z_C_0-Z_C')^2}=10r[/tex]
=> [tex]Z_C=Z_C_0\pm \sqrt{99}r[/tex]
=>C=..
=>[tex]\Delta C_1=1,11nF[/tex]
[tex]\Delta C_2=0,909nF[/tex]
trong các đáp án có lẽ đáp án là C