Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: abcd1234 trong 07:11:37 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20693Tiêu đề: điện xoay chiều
Gửi bởi: abcd1234 trong 07:11:37 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
RLC nối tiếp, cuộn thuần cảm, R biến thiên, R=R1 Thì U[tex]U_{R}[/tex]=U[tex]\sqrt{3}[/tex] , [tex]U_{L}[/tex]=U, [tex]U_{C}[/tex]=2U, khi R=R2  thì U[tex]U_{R}[/tex]=U[tex]\sqrt{2}[/tex], điện áp 2 đầu tụ C lúc này bằng??
mong thầy cô và các bạn giải giúp
Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:02:20 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
Điện áp hiệu dụng là 2U
Lại có [tex]\frac{U_L}{U_C} = 2[/tex] ( tỉ số này k đổi khi đổi R) (1)
Khi R = R2
4U^2 = 2U^2 + (Ul - Uc)^2
=> Uc- Ul = [tex]U\sqrt{2}[/tex] (2)
từ (1) và (2) => Uc