Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: abcd1234 trong 06:41:58 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20692Tiêu đề: con lắc đơn
Gửi bởi: abcd1234 trong 06:41:58 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
con lắc đơn dao động với biên độ A, dao động qua vị trí cân bằng nó va chạm với vật nhỏ có khối lượng bằng nó, sau va chạm 2 vật dính vào nhau, biên độ A' lúc sau = ? bao nhiêu A
mong thầy cô và các bạn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:53:42 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
tại VTCB : V = Vmax = wA
va chạm mềm mV = (m+m) V'
=> V' = V/2 = w.A .1/2 = w. A'
=> A' = 1/2 .A


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 08:13:23 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
con lắc đơn dao động với biên độ A, dao động qua vị trí cân bằng nó va chạm với vật nhỏ có khối lượng bằng nó, sau va chạm 2 vật dính vào nhau, biên độ A' lúc sau = ? bao nhiêu A
mong thầy cô và các bạn giải giúp
Lưu ý: abcd1234 lần sau post bài nhớ chi tiết, và ghi đầy đủ nội dung câu hỏi. Một số câu hỏi trước đã tóm lược đề bài.
Đối với bài toán này:
 "...nó va chạm với vật nhỏ có khối lượng bằng nó, sau va chạm 2 vật dính vào nhau..."
[tex]\Rightarrow[/tex] Trước va chạm vật đứng yên? hay chuyển động? chuyển động ntn? Đề bài không rõ ràng? Sao có HD giải chi tiết và chính xác? ho:)