Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: abcd1234 trong 03:58:31 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20690Tiêu đề: con lắc lò xo
Gửi bởi: abcd1234 trong 03:58:31 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. lúc con lắc đi qua vị trí có động năng bằng thế năng người ta cố định điểm chính giữa lò xo làm con lắc dao động với biên độ A'. Tính A' theo A
mong thầy cô và các bạn giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 04:22:06 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. lúc con lắc đi qua vị trí có động năng bằng thế năng người ta cố định điểm chính giữa lò xo làm con lắc dao động với biên độ A'. Tính A' theo A
mong thầy cô và các bạn giúp đỡ

Tại thời điểm giữ lò xo thì [tex]W_{d} = W_{t} = \frac{W}{2}[/tex]

Sau khi cố định điểm chính giữa lò xo thì động năng [tex]W_{d} = \frac{1}{2}mv^{2}[/tex] không đổi và vẫn bằng [tex]\frac{W}{2}[/tex]

Thế năng [tex]W_{t} = \frac{1}{2}kx^{2}[/tex] => Thay đổi

Thế năng mới [tex]W'_{t} = \frac{1}{2}kx'^{2}[/tex]. Mà [tex]x^{'} = \frac{A}{\sqrt{2}}[/tex] (Do ở vị trí động năng = thế năng )

=> [tex]W'_{t} = \frac{W}{4}[/tex] ( do [tex]W = \frac{1}{2}k A^{2}[/tex] )

Năng lượng của hệ lúc này bằng [tex]W' = \frac{3}{4}W[/tex] [tex]\Leftrightarrow k'A'^{2} = \frac{3}{4} kA^{2}[/tex] (1)

Mà khi giữ điểm chính giữa của lò xo thì độ cứng của lò xo tăng gấp đôi. Tức là k' = 2k

Thế vào (1) tính đc [tex]\frac{A^{'}}{A} = \frac{\sqrt{6}}{4}[/tex]