Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 09:28:24 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20687Tiêu đề: bài điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 09:28:24 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm RLC.Bỏ qua điện trở của các cuộn dây của máy phát.Coi từ thông cực đại gởi qua cuộn dây là không đổi Khi roto quay với tốc độ n0 Vòng/phút thì công suất mạch ngoài cực đại. Khi roto quay với tốc độ n1 Vòng/phút và n2 Vòng/phút thì công suất mạch ngoài có cùng giá trị.Mối liên hệ giữa n0 n1 n


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:05:26 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm RLC.Bỏ qua điện trở của các cuộn dây của máy phát.Coi từ thông cực đại gởi qua cuộn dây là không đổi Khi roto quay với tốc độ n0 Vòng/phút thì công suất mạch ngoài cực đại. Khi roto quay với tốc độ n1 Vòng/phút và n2 Vòng/phút thì công suất mạch ngoài có cùng giá trị.Mối liên hệ giữa n0 n1 n

Lời giải trong file đính kèm !