Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: abcd1234 trong 10:59:49 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20685Tiêu đề: sóng ánh sáng .hsbh
Gửi bởi: abcd1234 trong 10:59:49 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2014
hai khe được chiếu bằng ánh tím [tex]\lambda[/tex]=0.42[tex]\mu[/tex]m và đỏ bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex]. trên đoạn nào đó có tổng cộng 22 vân sáng trong đó có 4 vân sáng  trùng nhau và 2 trong 4 vân trùng nằm ở 2 đầu. bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex] =?
mong các bạn và thầy cô giải giúp

Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng .hsbh
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:45:56 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2014
theo mình bài này nên dựa vào đáp án nữa
có đáp án => tỉ lệ k1/k2 rồi kiểm nghiệm xem có đúng vs hình ảnh vân thu k


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng .hsbh
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 12:44:13 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
hai khe được chiếu bằng ánh tím [tex]\lambda[/tex]=0.42[tex]\mu[/tex]m và đỏ bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex]. trên đoạn nào đó có tổng cộng 22 vân sáng trong đó có 4 vân sáng  trùng nhau và 2 trong 4 vân trùng nằm ở 2 đầu. bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex] =?
mong các bạn và thầy cô giải giúp


Gọi số vân dáng của [tex]\lambda 1[/tex] là k1, của [tex]\lambda 2[/tex] là k2
VÌ trên đoạn bất kì có 22 vân trong đó có 4 vân sáng  trùng nhau và 2 trong 4 vân trùng nằm ở 2 đầu nên tổng số vân của 2 bức xạ là
k1 + k2 = 22 + 4 = 26
=> k2 = 26 - k1 (1)

Ta có: [tex]\frac{k_{1}}{k_{2}} = \frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}} = \frac{\lambda _{2}}{o,42}[/tex]
[tex]\Rightarrow \lambda _{2} = \frac{k_{1} . 0,42}{k_{2}}[/tex]

Mà theo đề thì  [tex]\lambda 2[/tex] có màu đỏ => 0,64 <  [tex]\lambda 2[/tex] < 0,76

[tex]\Leftrightarrow 0,64 < \frac{k_{1} . 0,42}{k_{2}} < 0,76[/tex] (2)

Thế (1) vào (2) sẽ ra mội bất phương trình chỉ có ẩn k1. Biến đổi một lúc sẽ được 15,69 < k1 < 16,74

=> k1 = 16 => k2 = 10 => [tex]\lambda _{2}[/tex] = 0,672Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng .hsbh
Gửi bởi: cuongthich trong 01:10:00 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
hai khe được chiếu bằng ánh tím [tex]\lambda[/tex]=0.42[tex]\mu[/tex]m và đỏ bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex]. trên đoạn nào đó có tổng cộng 22 vân sáng trong đó có 4 vân sáng  trùng nhau và 2 trong 4 vân trùng nằm ở 2 đầu. bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex] =?
mong các bạn và thầy cô giải giúp
trên miền quan sát thấy 22 vân và 4 vân trùng nên thực tế tổng số vân sáng của 2 bức xạ là 26
và số vân sáng không trùng 2 bức xạ là 26-8=18(do có 4 vân trùng mà mổi vân trùng có 2 vân sáng)
trên miền có 4 vân trùng nên sẽ có 3 khoảng vân trùng
nên số vân của 2 bức xạ nằm độc lập không trùng nhau trong một khoảng vân trùng 18/3=6
vậy ta có [tex]K_{1}-1+K_{2}-1=6\rightarrow K_{1}+K_{2}=8[/tex]
và [tex]k1\lambda 1=k2\lambda 2\rightarrow \lambda 2=\frac{k1\lambda 1}{k2}=\frac{(k2-8)\lambda 1}{k2}[/tex] bấm máy ra [tex]\lambda 2=....[/tex]Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng .hsbh
Gửi bởi: abcd1234 trong 03:48:54 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
cho mình hỏi k2= ?


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng .hsbh
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 03:58:03 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
cho mình hỏi k2= ?

Bài của tớ bị nhầm chỗ K1 + K2 và thầy đã sửa ở dưới. Trong bài của tớ tớ giải chi tiết rồi. Bây giờ thay vì K2 = 26 - K1 như trong bài của tớ thì cậu thay K2 = 8 - K1 sau đó cũng ra một bất phương trình, tìm đc K1, K2 và [tex]\lambda _{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng .hsbh
Gửi bởi: abcd1234 trong 04:03:20 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
cho mình hỏi 0.64 ở đâu ra vậy ?


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng .hsbh
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 04:06:57 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
cho mình hỏi 0.64 ở đâu ra vậy ?

có bảng màu sắc ứng với bước sóng trong sách giáo khoa vật lí 12 ấy. Bảng 37.1 trang 196 SGK vật lí 12 nâng cao


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng .hsbh
Gửi bởi: abcd1234 trong 04:11:13 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
bạn nhớ được hết bảng đó hả, đi thi phải học thuộc bảng dó hả ?


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng .hsbh
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 04:24:26 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
bạn nhớ được hết bảng đó hả, đi thi phải học thuộc bảng dó hả ?


Cái này còn tùy đề bài nữa. Thường thì đề hay cho khoảng. Còn nếu k cho thì phải nhớ thôi. Không còn cách nào khác. Đi thi mà. Cứ có trong sách là người ta có quyền hỏi, có khi còn hỏi cả vào phần giảm tải nữa ấy chứ nên phải cố thôi.  :D Chúc bạn học tốt!


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng .hsbh
Gửi bởi: abcd1234 trong 04:26:52 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
0.64<[tex]\lambda[/tex]2=[tex]\frac{(k2-8)0.42}{k2}[/tex]<0.76
9.8<k2<15.27
k2=10,11,12,13,14,15
 giải từng k ra hả bạn
sao giải rồi nhưng lại không đúng đáp ánTiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng .hsbh
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 04:35:29 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
0.64<[tex]\lambda[/tex]2=[tex]\frac{(k2-8)0.42}{k2}[/tex]<0.76
9.8<k2<15.27
k2=10,11,12,13,14,15
 giải từng k ra hả bạn
sao giải rồi nhưng lại không đúng đáp ánà thầy viết nhầm thôi. k1 + k2 = 8 thì k1 = 8 - k2

Thay vào thì biểu thức phải là 0.64<[tex]\lambda[/tex]2=[tex]\frac{(8 - k2)0.42}{k2}[/tex]<0.76

Giải bất đc 2,8 < k2 < 3,16 => K2 = 3 => lamđa2 = 0,7