Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kyoshirokata trong 09:45:07 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20682Tiêu đề: Vật lí 12 giao thoa sóng
Gửi bởi: kyoshirokata trong 09:45:07 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2014
nhờ thầy cô và các bạn làm giúp em
bài 1 : O1O2 cùng pha , f= 50hz, v= 1m/s, xét điểm M : O1M = 15cm, O2M = 21cm, điểm N : O1N = 22cm, O2N =14 cm. Có bao nhiêu vân giao thoa cực đại , cực tiểu trên đoạn MN
bài 2: O1O2 cùng pha, O1O2 = 100cm, f =10hz, v = 3m/s , xét điểm N thuộc đường thẳng vuông góc với O1O2 tại O1
 hỏi O1M có min = bao nhiêu để tại N dao động với biên độ cực đại


Tiêu đề: Trả lời: Vật lí 12 giao thoa sóng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:55:14 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2014
bài 1
chắc e vẫn chưa chép full đề
a thấy d1+d2 đều bằng 36 nên chắc M, N nằm trên O1O2
vậy có lời giải như sau:
(d1 -d2 ) tại M = -6 và tại N là 8
lamda = 2 cm
cực đại
-6 <= k.2 <= 8
-3<= k <= 4
=> 3+1+4 = 8 cực đại
cực tiểu tương tự


Tiêu đề: Trả lời: Vật lí 12 giao thoa sóng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:07:02 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2014
Câu 2
chắc là lại đánh nhầm O1N thành O1M
số cực đại trên O1O2
-100 <= 30k <= 100
-3,3 <= k <= 3,3
vậy O1N min khi k = -3
2*pi*(d1-d2) / lamda = k*2pi
(d1-d2)/ 30 = -3
d2 -d1 = 90
mà d2^2 = d1^2 + 100^2
thay vào tính đc d1 xấp xỉ 10,56