Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: minhcuti1996 trong 05:08:26 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20677Tiêu đề: Một bài sóng mình ko bt làm
Gửi bởi: minhcuti1996 trong 05:08:26 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2014
Nhờ thầy cô các bạn giúp mình!!!
2 nguồn vuông pha S1S2=9 lamda. Tìm M thuộc trung trực s1s2 gần nhất sao cho m cùng pha vs nguồn trễ pha hơn


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng mình ko bt làm
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:23:09 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2014
Nhờ thầy cô các bạn giúp mình!!!
2 nguồn vuông pha S1S2=9 lamda. Tìm M thuộc trung trực s1s2 gần nhất sao cho m cùng pha vs nguồn trễ pha hơn

Tên tiêu đề sai quy định.

Bạn post bài cụ thể lên thì mọi người mới giúp được, pha của hai nguồn thế nào?


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng mình ko bt làm
Gửi bởi: minhcuti1996 trong 09:45:03 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2014
2 nguồn vuông pha 1 cái -pi/2 1 cái 0