Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Thuy203 trong 10:24:35 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20668Tiêu đề: bài giao thoa sóng khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: Thuy203 trong 10:24:35 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2014
nhờ các thầy cô giải  đáp kĩ cho em dạng này
Cho 2 nguồn A,B ngược pha dao động theo phương vuông góc với mặt nước. Gọi I la trung điểm AB và M,N là 2 điểm thuộc IB cách I lần lượt một đoạn là 7cm,10cm. Tại thời điểm vận tốc tại M là −3 (cm/s) thì vận tốc tại N là bao nhiêu? Biết f = 20Hz và vận tốc truyền sóng là 2,4m/s
A. −3 cm/s B.6 cm/s C. 9 cm /s D. − 6 cm/s


Tiêu đề: Trả lời: bài giao thoa sóng khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 11:07:49 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2014
Giao thoa trên đoạn thẳng nối 2 nguồn có thể dùng hình ảnh sóng dừng. Chiều dài mỗi bó sóng là lambda/2 = 6cm. Vì 2 nguồn ngược pha nên dao động tại I cực tiểu => I là nút. Các điểm M, N cách nút gần nhất 1cm và 4cm nên ở trong cùng 1 bó => dao động cùng pha => tỉ số li độ (tỉ số vận tốc) cũng chính là tỉ số biên độ. Ta có
[tex]\frac{v_{M}}{v_{N}}=|\frac{sin2\pi.x_{M}/\lambda}{sin2\pi.x_{N}/\lambda}| = 1[/tex]

Chọn A