Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Daniel Phung trong 11:17:07 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20655Tiêu đề: Mong quý thầy cô giáo giúp em giải bài tập tổng hợp dao động cơ khó
Gửi bởi: Daniel Phung trong 11:17:07 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình  x1 = 5cos(omegat+pi/3)(cm) và x2=A2cos(omegat+phi2)  (cm). Dao động tổng hợp có phương trình x=4cos(omegat+phi)  (cm). Để biên độ A2 có giá trị cực tiểu thì phi2 có giá trị là
A.  - 2pi/3     B. pi/3                          C.  pi/6                            D. -pi/3


Em xin cảm ơn sự giúp đỡ của quý thầy cô giáo.


Tiêu đề: Trả lời: Mong quý thầy cô giáo giúp em giải bài tập tổng hợp dao động cơ khó
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:27:55 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Đặt tên quá dài dòng bạn ạ


Tiêu đề: Trả lời: Mong quý thầy cô giáo giúp em giải bài tập tổng hợp dao động cơ khó
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 12:39:21 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2014
Cách 1: Thử đáp án
+ là -2pi/3 thì x1 và x2 ngược pha A2 khi đó = 1cm
+ Là pi/3 x1 và x2 cùng pha nên A > 5cm, không thể là 4cm (loại)
+ là pi/6, vẽ giản đồ véc tơ ra thấy A tổng cũng phải > 5 (loại)
+ Là - pi/3, ba véc tơ tạo thành tam giác vuông. Lúc đó A2 = 3cm


Tiêu đề: Trả lời: Mong quý thầy cô giáo giúp em giải bài tập tổng hợp dao động cơ khó
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 01:55:26 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2014
Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình  x1 = 5cos(omegat+pi/3)(cm) và x2=A2cos(omegat+phi2)  (cm). Dao động tổng hợp có phương trình x=4cos(omegat+phi)  (cm). Để biên độ A2 có giá trị cực tiểu thì phi2 có giá trị là
A.  - 2pi/3     B. pi/3                          C.  pi/6                            D. -pi/3
Em xin cảm ơn sự giúp đỡ của quý thầy cô giáo.
PP Giản đồ Frexnel.
HÌnh vẽ:

(http://i442.photobucket.com/albums/qq143/phdnguyennam/Untitled_zpsc809a89f.png) (http://s442.photobucket.com/user/phdnguyennam/media/Untitled_zpsc809a89f.png.html)
Giải thích:
Vì dđ tổng hợp A=4(cm)=const nên:
[tex]\vec{A}[/tex] có thể đặt tại các điểm: M, N, P, Q... (Nằm trên 1 đường tròn BK 4(cm))
Lại có: [tex]\vec{A}=\vec{A_1}+\vec{A_2}\Rightarrow \vec{A_2}=\vec{A}+(-\vec{A_1})[/tex]
Do đó:
Tương ứng với [tex]\vec{A}[/tex] tại M, N, P, Q... sẽ là  [tex]\vec{A_2}[/tex] tương ứng với M', N', P', Q'... (Cũng sẽ là 1 đường tròn BK 4(cm))
(Các em có thể tưởng tượng giống như ta tịnh tiến hình tròn theo [tex]-\vec{A_1}[/tex]

Đến đây thì dễ thấy [tex]A_2_{min}[/tex] khi và chỉ khi [tex]\vec{A_2}[/tex] đặt tại I [tex]\Rightarrow \varphi _2=-\frac{2\pi }{3}[/tex]   ~O) ~O) ~O)
Tiêu đề: Trả lời: Mong quý thầy cô giáo giúp em giải bài tập tổng hợp dao động cơ khó
Gửi bởi: Daniel Phung trong 10:42:24 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Đặt tên quá dài dòng bạn ạ


dạ, em xin rút kinh nghiệm. Cảm ơn thầy.