Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nhật Thành trong 08:46:38 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20650Tiêu đề: Bài tập truyền tải điện
Gửi bởi: Nhật Thành trong 08:46:38 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Một máy phát điện xoay chiều một pha lí tưởng có một cặp cực, mạch ngoài được nối với một mạch RLC nối tiếp gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L=[tex]\frac{2}{5\Pi}[/tex] H, tụ điện C và điện trở R. Khi máy phát điện quay với tốc độ 750 vòng/phút thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là 1A; khi máy phát điện quay với tốc độ 1500 vòng/phút thì trong mạch có cộng hưởng và dòng điện hiệu dụng qua mạch là 4A. Tính R và C.
Giải đáp án chính xác dùm em ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập truyền tải điện
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:04:52 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Khi n = 1500 vòng/ phút = 25 vòng/ s => f = 25 Hz => w = 50 pi => Zl = 20 = Zc = 1/ (wC) => C = 10^-3 / pi
đồng thời 4 = U/R => U = 4R
Khi n= 750 vòng/ phút = 12,5 v/s => f = 12,5 => w = 25 pi
U2 = U1/ 2
1  = (2R) / căn ( R^2 + (Zl - Zc)^2)
Zl = 10
Zc = 40
=> R = 10 căn 3


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập truyền tải điện
Gửi bởi: Nhật Thành trong 09:17:15 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Em cảm ơn, em cũng làm ra v mà ko thấy đáp án