Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 06:02:39 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20649Tiêu đề: Con lắc lò xo.va chạm đàn hồi xuyên tâm
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 06:02:39 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100g và lò xo có độ cứng k= 100N/m. Ban đầu vật ở vị trí mà lò xo bị nén 8cm và được thả ra cho dao động điều hòA. Sau khi chuyển động được  s thì vật va chạm đàn hồi xuyên tâm với một vật cùng khối lượng đang đứng yên. Lấy π2 = 10. Khi lò xo dãn cực đại lần thứ nhất thì khoảng cách hai vật là
A. 13,9cm       B. 13,59cm       C. 8,59cm       D. 17,19cm


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo.va chạm đàn hồi xuyên tâm
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:47:07 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Bài đăng sai quy định. Tác giả đọc lại quy định đăng bài.