Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngotiendat04 trong 04:52:36 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20647Tiêu đề: bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: ngotiendat04 trong 04:52:36 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Hai con lắc lò xo giống nhau có cùng khối lượng là 100g, dao động điều hòa cùng biên độ, dọc theo 2 đường thẳng song song và kề liền nhau và song song với trục Ox(vị trí cân bằng của 2 vật đều có tọa độ 0). Biết khoảng cách cực đại giữa 2 vật là 8 cm và cứ 0,1s ta thấy vận tốc của vật này cực đại thì vận tốc của vật kia cực tiểu. Lầy pi^2=10 thì cơ năng của mỗi con lắc :
A.0.32 J       B.0,16 J       C.0,14 J      D.0,28 J

Mong thầy cô và các bạn giải hộ.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:02:24 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Hai con lắc lò xo giống nhau có cùng khối lượng là 100g, dao động điều hòa cùng biên độ, dọc theo 2 đường thẳng song song và kề liền nhau và song song với trục Ox(vị trí cân bằng của 2 vật đều có tọa độ 0). Biết khoảng cách cực đại giữa 2 vật là 8 cm và cứ 0,1s ta thấy vận tốc của vật này cực đại thì vận tốc của vật kia cực tiểu. Lầy pi^2=10 thì cơ năng của mỗi con lắc :
A.0.32 J       B.0,16 J       C.0,14 J      D.0,28 J

Mong thầy cô và các bạn giải hộ.

Cứ sau 0,1s thì vận tốc vật này cực đại, vận tốc vật kia cực tiểu => hai vật dao động ngược pha và 0,1s = T/2=> omega

khoảng cách lớn nhất giữa hai vật là [tex]d=\sqrt{a^2+a^2-2.a.a.cos \Delta \varphi }=8cm=>a=4cm[/tex]

=> [tex]W=\frac{1}{2}m\omega ^2A^2=0,08J[/tex]