Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: linhmeo310 trong 11:03:18 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20644Tiêu đề: giúp em bài con lắc đơn với ạ
Gửi bởi: linhmeo310 trong 11:03:18 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Một con lắc đơn có chiều dài 144cm. Từ vị trí cân bằng đưa con lắc tới vị trí dây treo lệch góc  nhỏ alpha0 so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ. Con lắc đơn dao động điều hòa . Lấy g=10m/s2 , pi2=10 . Thời gian ngắn nhất kể từ lúc véc tơ gia tốc của vật có phương nằm ngang đến lúc véc tơ gia tốc của vật có phương thằng đứng là ( đáp án 0,3s)


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc đơn với ạ
Gửi bởi: cuongthich trong 11:45:12 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Một con lắc đơn có chiều dài 144cm. Từ vị trí cân bằng đưa con lắc tới vị trí dây treo lệch góc  nhỏ alpha0 so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ. Con lắc đơn dao động điều hòa . Lấy g=10m/s2 , pi2=10 . Thời gian ngắn nhất kể từ lúc véc tơ gia tốc của vật có phương nằm ngang đến lúc véc tơ gia tốc của vật có phương thằng đứng là ( đáp án 0,3s)
HD: khi gia tốc của con lắc nằm ngang ([tex]a=a_{tt}[/tex]) vật ở vị trí biên
khi gia tốc của vật theo phương thẳng đứng( [tex]a=a_{ht}[/tex]) vật ở vị trí cân bằng
thòi gian vật đi từ biên về VTCB hết T/4 em tính chu kì T thay vào là được


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc đơn với ạ
Gửi bởi: linhmeo310 trong 01:50:48 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Em cũng làm như thế ạ. Nhưng ra 0,6s mà đáp án là 0,3  ạ ???? :(


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc đơn với ạ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:34:32 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2014
Một con lắc đơn có chiều dài 144cm. Từ vị trí cân bằng đưa con lắc tới vị trí dây treo lệch góc  nhỏ alpha0 so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ. Con lắc đơn dao động điều hòa . Lấy g=10m/s2 , pi2=10 . Thời gian ngắn nhất kể từ lúc véc tơ gia tốc của vật có phương nằm ngang đến lúc véc tơ gia tốc của vật có phương thằng đứng là ( đáp án 0,3s)
Gia tốc của con lắc đơn là tổng hợp của 2 gia tốc:
    [tex]\bullet[/tex]  [tex]a_{ht}=\frac{v^2}{l}=2g(cos\alpha -cos\alpha _0)[/tex]
    [tex]\bullet[/tex]  [tex]a_{tt}=gsin\alpha[/tex]
Với góc lệch nhỏ:
    [tex]\Rightarrow [/tex]  [tex]a_{ht}=\frac{v^2}{l}=2g[(1-\frac{\alpha^2}{2}) -(1-\frac{\alpha_0^2}{2})]=g(\alpha_0^2-\alpha^2)[/tex]
    [tex]\Rightarrow [/tex]  [tex]a_{tt}=gsin\alpha =g\alpha[/tex]
Xem hình vẽ
(http://i442.photobucket.com/albums/qq143/phdnguyennam/Untitled_zps7aeec8eb.png) (http://s442.photobucket.com/user/phdnguyennam/media/Untitled_zps7aeec8eb.png.html)
Gia tốc của con lắc đơn có phương nằm ngang
  [tex]\leftrightarrow[/tex]  [tex]\frac{a_{ht}}{a_{tt}}=tan\alpha =\alpha[/tex] (Hình (2))
  [tex]\Rightarrow \frac{g(\alpha_0^2-\alpha^2)}{g\alpha}=\alpha[/tex]
  [tex]\Rightarrow \alpha =\frac{\alpha _0\sqrt{2}}{2}[/tex]
Như vậy thời gian cần tìm sẽ là vật đi từ: VTCB [tex]\rightarrow[/tex] Li độ [tex] \alpha =\frac{\alpha _0\sqrt{2}}{2}[/tex] là:
[tex]\frac{T}{8}=0,3 (s)[/tex]   ~O)

Tác giả đăng bài sai QUY ĐỊNH

  - Sai tiêu đề, phần nhờ giúp đỡ đưa vào phần nội dung bài đăng.
Vui lòng đọc kỹ QUY ĐỊNH (Click vào đây ) (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7057.0)  trước khi đăng bài Nếu không muốn không nhận được hỗ trợ và bài đăng bị XÓA ho:)