Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lerotrix trong 10:07:08 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20634Tiêu đề: bài dao động con lắc lò xo lớp 12 cần giải đáp
Gửi bởi: lerotrix trong 10:07:08 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
Cllx thẳng đứng gồm 1 vật m= 250g gắn vào một lò xo k=100n/m. Từ vtcb của vật người ta kéo vật xuống để lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo lò xo là 4,5n rồi truyền cho vật vận tốc 40√3 cm/s hướng về vị trí cân bằng. g=10m/s^2.chọn Ox thẳng đứng hướng lên. O là vtcb. Viết phương trình dao động của vật


Thầy cô và các anh/chị/bạn giải giúp ạ. Em/ mình cảm ơn !


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động con lắc lò xo lớp 12
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:10:05 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
Thành viên mới nên đọc quy định trước khi đăng bài
bài vi phạm : chưa làm rõ mục đích đăng bài


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động con lắc lò xo lớp 12 cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:32:44 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
Cllx thẳng đứng gồm 1 vật m= 250g gắn vào một lò xo k=100n/m. Từ vtcb của vật người ta kéo vật xuống để lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo lò xo là 4,5n rồi truyền cho vật vận tốc 40√3 cm/s hướng về vị trí cân bằng. g=10m/s^2.chọn Ox thẳng đứng hướng lên. O là vtcb. Viết phương trình dao động của vật


Thầy cô và các anh/chị/bạn giải giúp ạ. Em/ mình cảm ơn !

Fđh = 4,5 = k(dental lo + x)
dental lo = mg/k = 0,025 m = 2,5 cm
=> x = 2 cm
A^2 = x^2 + (v/w)^2
=> A =  4 cm
chiều dương hướng lên vậy x = -2
mặt khác v hướng về vị trí cân bằng => phi = - 2pi/3
w = căn ( k/m) = 10/ 0,5 = 20
tóm lại
x = 4 cos ( 20t - 2pi/3)