Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: abcd1234 trong 09:17:51 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20632Tiêu đề: con lắc lò xo
Gửi bởi: abcd1234 trong 09:17:51 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
con lắc lò xo treo gồm lò xo có độ cứng k=100N/m, khối lượng m=100g,, đưa vật đến vị trí mà lò xo dãn 3cm rồi truyền cho nó vận tốc 20\pi\sqrt{3}cm/s hướng lên.g=10, quãng đường vật đi được trong 1/3 chu kì đầu tiên kể từ lúc bắt đầu chuyển động theo cm
nhờ thầy cô và các bạn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 09:20:48 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
con lắc lò xo treo gồm lò xo có độ cứng k=100N/m, khối lượng m=100g,, đưa vật đến vị trí mà lò xo dãn 3cm rồi truyền cho nó vận tốc 20\pi\sqrt{3}cm/s hướng lên.g=10, quãng đường vật đi được trong 1/3 chu kì đầu tiên kể từ lúc bắt đầu chuyển động theo cm
nhờ thầy cô và các bạn giải giúp

Hướng dẫn
Tìm w
Áp dụng công thức
[tex]A^{2} = x^{2} + \frac{v^{2}}{\omega ^{2}}[/tex]

=> A

Vẽ vectơ quay tìm đc quãng đường đi đc


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: abcd1234 trong 09:28:40 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
cho em hỏi x= bao nhiêu ạ,


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 09:31:19 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
cho em hỏi x= bao nhiêu ạ,

x là li độ ấy bạn. Đề cho là 3 cm. Thay hết vào tính đc biên độ A. Nhưng bài này ra số lẻ quá. Khó làm


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: abcd1234 trong 09:35:28 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
đáp án ra 6 mà ạ,nhưng tính theo cách bạn chỉ ko ra như vậy, có phải giả sai rồi không


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:44:25 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
con lắc lò xo treo gồm lò xo có độ cứng k=100N/m, khối lượng m=100g,, đưa vật đến vị trí mà lò xo dãn 3cm rồi truyền cho nó vận tốc 20\pi\sqrt{3}cm/s hướng lên.g=10, quãng đường vật đi được trong 1/3 chu kì đầu tiên kể từ lúc bắt đầu chuyển động theo cm
nhờ thầy cô và các bạn giải giúp
Chọn chiều dương hướng xuống.
Chu kỳ: [tex]T = 0,2s[/tex]
Chú ý chỗ tô đỏ. Độ dãn lò xo ở VTCB: [tex]\Delta l = \frac{mg}{k}=1\, (cm )[/tex]
Lò xo dãn 3cm suy ra li độ: [tex]x = 3 -\Delta l = 2\, (cm)[/tex]
Biên độ: [tex]A^{2} = x^{2} + \frac{v^{2}}{\omega ^{2}}\Rightarrow A = 4 (cm)[/tex]
Vẽ đường tròn, lúc đầu vật ở vị trí [tex]x = +2cm;\, v <0[/tex], sau [tex]\frac{T}{3}[/tex] vật ở vị trí biên âm.
Quãng đường đi được: [tex]S = \frac{A}{2}+A = 6\, (cm)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 09:45:24 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
đáp án ra 6 mà ạ,nhưng tính theo cách bạn chỉ ko ra như vậy, có phải giả sai rồi không

Bạn không nói rõ con lắc theo thẳng đứng, nằm ngang hay nghiêng nên mình tính ra lẻ

đâu tiên mình tìm [tex]\Delta l_{o} = \frac{g}{\omega ^{2}} = 1 cm[/tex]
=> Ban đầu lò xo giãn 1 cm rồi

Kéo để lò xo giãn 3 => li độ x = 3 - 1 = 2cm

Thế vào công thức tìm đc A = 4

Vẽ vectơ quay

=> S = 6 cm


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: abcd1234 trong 09:46:33 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
A.8  B.4  C.6 D.4.5
Đáp an là C.6 mà