Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anh92003 trong 09:01:39 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20629Tiêu đề: Diện xoay chiều khó
Gửi bởi: anh92003 trong 09:01:39 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
Dặt 1 điện áp xoau chiều ổn định u=Ucos(wt) vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp, điện dung của tụ có thể thay đổi được. Diều chỉnh điện dung của tụ sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp tức thời cực đại trên R là 12a. Biết khi điện áp tức thời hai đầu mạch là 16a thì điệp áp tức thời hai đầu tụ là 7a. Chọn hệ thức đúng:

 A) 4R=3wL          B)  3R=4wL             C) R=2wL         D)   2R=wL

Nhờ mọi người giải giúp
P/s : lần đầu nên bỏ qua nha


Tiêu đề: Trả lời: Diện xoay chiều khó
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:06:04 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
thành viên mơí nên đọc quy định trước khi đăng bài
bài vi phạm : chưa làm rõ mục đích đăng bài


Tiêu đề: Trả lời: Diện xoay chiều khó
Gửi bởi: zzgokuzz trong 11:11:00 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
 Bỏ qua cái chữ a cho dễ tính toán nhé!
Gọi ZL =x cho dễ tính. Từ giả thiết ta có:
[tex]Z_{C}=\frac{x^2+12^2}{x}=x+12^2/x[/tex]
Mà ZC ZL ngược pha nên ta có [tex]u_L = -u_C.\frac{U_c}{U_L}=-7.\frac{x+\frac{12^2}{x}}{x}[/tex]
Và ZL vuông pha với R, bỏ vào công thức này ta bấm máy tính thôi: [tex](\frac{u_L}{U_L})^2 + (\frac{u-u_L-u_C}{R})^2 =1[/tex]
Chỉ có 1 ẩn thôi nhé, bấm máy tính thì ra B. Có phải bạn học thầy Quang ĐN ko hoho


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Diện xoay chiều khó
Gửi bởi: anh92003 trong 11:55:41 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
Bỏ qua cái chữ a cho dễ tính toán nhé!
Gọi ZL =x cho dễ tính. Từ giả thiết ta có:
[tex]Z_{C}=\frac{x^2+12^2}{x}=x+12^2/x[/tex]
Mà ZC ZL ngược pha nên ta có [tex]u_L = -u_C.\frac{U_c}{U_L}=-7.\frac{x+\frac{12^2}{x}}{x}[/tex]
Và ZL vuông pha với R, bỏ vào công thức này ta bấm máy tính thôi: [tex](\frac{u_L}{U_L})^2 + (\frac{u-u_L-u_C}{R})^2 =1[/tex]
Chỉ có 1 ẩn thôi nhé, bấm máy tính thì ra B. Có phải bạn học thầy Quang ĐN ko hoho
UK .Minh hoc thay ay