Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 02:53:58 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20621Tiêu đề: Phương trình vô tỉ.
Gửi bởi: Alexman113 trong 02:53:58 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
Giải phương trình:
[tex]4x^2-11x+10=\left(x+1\right)\sqrt{2x^2-6x+2}[/tex]
Mọi người cùng xem nhé.


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình vô tỉ.
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:37:18 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
Mục đích đăng bài của 3 topic mới đăng trong hôm nay là gì? Xem lại QUY ĐỊNH CẦN THIẾT!


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình vô tỉ.
Gửi bởi: Alexman113 trong 09:27:26 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
Mục đích đăng bài của 3 topic mới đăng trong hôm nay là gì? Xem lại QUY ĐỊNH CẦN THIẾT!
Dạ OK Thầy ạ.