Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LunarMooN.BH trong 02:43:33 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20620Tiêu đề: Bài tập ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: LunarMooN.BH trong 02:43:33 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
Cho mạch điện xoay chiều RLC có L biến thiên với điện áp 2 đầu đoạn mạch uAB=Ucăn2 cos(wt) .Ban đầu điện áp trên tụ đạt cực đại ,khi điều chỉnh L để cảm kháng của cuộn dây tăng thêm 360 (ohm) thì điện áp trên cuộn dây đạt cực đại và =U(căn10)/3 tìm cảm kháng lúc đầu
A 40
B 50
C 60
D 70
GIải hộ e


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: ree4.tn trong 09:24:47 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
lúc đầu Uc max >>> Zl1=Zc
lúc sau L thay đổi để Ul max >>> [tex]Z_{l2}=\frac{Z_{c}^{2}+R^{2}}{Z_{c}}[/tex]

mặt khác Ul max= [tex]\frac{U}{R}.\sqrt{R^{2}+Z_{c}^{2}}= \frac{U\sqrt{10}}{3} \Rightarrow \frac{10}{9}R^{2}=Z_{l2}Z_{c}[/tex]

từ 3 điều trên >> Zl2 = 10 Zl1