Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LunarMooN.BH trong 10:28:16 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20619Tiêu đề: Bài tập sóng âm cần giúp
Gửi bởi: LunarMooN.BH trong 10:28:16 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
3 ống sáo đều có một đầu cố định một đầu hở. Ống 1 có chiều dài L1 ống 2 có chiều dài L2=18cm ống 3 có chiều dài L3=10cm biết rằng tần số cơ bản của ống 2 phát ra bằng tần số họa âm thứ (2n+1) do ống 1 phát ra và tần số cơ bản của ống 3 bằng tần số thứ (2n+5) do ống 1 phát ra tìm L1 biết vận tốc truyền sóng 3 ống giống nhau
A 85cm
B 90
C100
D 80
Giúp e


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng âm cần giúp
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:44:25 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
3 ống sáo đều có một đầu cố định một đầu hở. Ống 1 có chiều dài L1 ống 2 có chiều dài L2=18cm ống 3 có chiều dài L3=10cm biết rằng tần số cơ bản của ống 2 phát ra bằng tần số họa âm thứ (bậc) (2n+1) do ống 1 phát ra và tần số cơ bản của ống 3 bằng tần số thứ (bậc) (2n+5) do ống 1 phát ra tìm L1 biết vận tốc truyền sóng 3 ống giống nhau
A 85cm
B 90
C100
D 80
Giúp e
HD:
   [tex]\bullet[/tex] Âm cơ bản ống (2): [tex]f_2=\frac{v}{4l_2}[/tex]
   [tex]\bullet[/tex] Âm cơ bản ống (3): [tex]f_3=\frac{v}{4l_3}[/tex]
Giả thiết:
[tex]\frac{(2n+1)f_1}{(2n+5)f_1}=\frac{f_2}{f_3}=\frac{l_3}{l_2}\Rightarrow n=2[/tex]

[tex]\Rightarrow f_2=5f_1\Rightarrow \frac{v}{4l_2}=5\frac{v}{4l_1}\Rightarrow l_1=90(cm)[/tex]   ~O)
P/S: Đề bài phải sửa lại chổ chử đỏ mới chính xác. ho:)Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng âm cần giúp
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 11:52:22 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
nhân đây thầy cho em hỏi là thứ và bậc thì khác nhau chỗ nào ạ ,em xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng âm cần giúp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:00:14 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
nhân đây thầy cho em hỏi là thứ và bậc thì khác nhau chỗ nào ạ ,em xin cảm ơn.

mở SGK người ta gọi là bậc