Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Mclaren-Bi trong 11:00:38 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20612Tiêu đề: Điện học
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 11:00:38 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Câu 1: Máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp 100 vòng, cuộn thứ hai 120 vòng. Mắc cuộn sớ cấp vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng 50 (V). Nếu cuộn sơ cấp có 10 vòng dây quấn ngược thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn thứ cấp hở là?
A. 75V                       B. 90V                   C. 93,75V               D. 60V

Câu 2:  Một động cơ 3 pha mắc kiểu tam giác vào mạng điện 3 pha hình sao có [tex]U_{p}=220V[/tex]. Động cơ sinh công suất cơ học $KW, hiệu suất 80% và hệ số công suất động cơ 0,85. Tính cường độ dòng điện qua mỗi tải
A. 21,4A                   B. 7,1A                   C.26A                    D.8,9A

Câu 3: Máy biến áp có cuộn sơ cấp 1100 vòng được nối vào mạng điện xoay chiều, cuộn thứ cấp 220 vòng nối với bộ đèn gồm 20 bóng giống nhau loại 12V-18W mắc thành 5 dãy song song, mỗi dãy 4 bóng nối tiếp. Biết các bóng đèn sáng bình thường và hiệu suất của máy biến áp là 96%. Cường độ hiệu dụng qua cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là?
A. 1,5625A và 7,5A                  B. 2,25A và 7,5A                   C. 6A và 1,5625A                D. 2,25A và 6A

Câu 4: Một đường tải điện từ A->B cách nhau 100Km. Điện trở tổng cộng của đường dây là [tex]120\Omega[/tex]. Do sự cố, tại 1 điểm M trên dây bị rò điện ( 2 dây nối tắt bởi 1 vật điện trở R). Để xác định vị trí điểm M ta dùng 1 nguồn điện không đổi, có sức điện động 41V và điện trở trong [tex]1\Omega[/tex] nối vào 2 đầu đườong dây tại A. Khi làm đoản mạch đầu B thì cường độ qua nguồn là 1,025A. Khi đầu B hở thì cường độ qua nguồn A là [tex]1\Omega[/tex]. Hỏi điểm M cách A bao nhiêu?
A. 50Km                   B. 40Km              C. 30Km                 D. 20Km

Nhờ mọi người giúp em ạ, Em cảm ơn  :D :D :D ~O) ~O) ~O)Tiêu đề: Trả lời: Điện học
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:07:38 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
             
Câu 2:  Một động cơ 3 pha mắc kiểu tam giác vào mạng điện 3 pha hình sao có [tex]U_{p}=220V[/tex]. Động cơ sinh công suất cơ học $KW, hiệu suất 80% và hệ số công suất động cơ 0,85. Tính cường độ dòng điện qua mỗi tải
A. 21,4A                   B. 7,1A                   C.26A                    D.8,9A

sửa đề đi bạn


Tiêu đề: Trả lời: Điện học
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 11:12:46 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Câu 1: Máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp 100 vòng, cuộn thứ hai 120 vòng. Mắc cuộn sớ cấp vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng 50 (V). Nếu cuộn sơ cấp có 10 vòng dây quấn ngược thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn thứ cấp hở là?
A. 75V                       B. 90V                   C. 93,75V               D. 60


[tex]\frac{U_{1}}{U_{2}} = \frac{N_{1} - 2n}{N_{2}}[/tex] với n là số vòng sơ cấp bị quấn ngược
Thay số ra đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: Điện học
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 11:20:11 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014

Câu 2:  Một động cơ 3 pha mắc kiểu tam giác vào mạng điện 3 pha hình sao có [tex]U_{p}=220V[/tex]. Động cơ sinh công suất cơ học $KW, hiệu suất 80% và hệ số công suất động cơ 0,85. Tính cường độ dòng điện qua mỗi tải
A. 21,4A                   B. 7,1A                   C.26A                    D.8,9A


[tex]H = \frac{P_{co}}{P_{dien}}[/tex] => P điện = 5KW

P điện = 3P mỗi pha

=> P mỗi pha = 1,67 kW

mà P mỗi pha = U I cosphi => I = 8,9 A


Tiêu đề: Trả lời: Điện học
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:49:01 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014

Câu 2:  Một động cơ 3 pha mắc kiểu tam giác vào mạng điện 3 pha hình sao có [tex]U_{p}=220V[/tex]. Động cơ sinh công suất cơ học $KW, hiệu suất 80% và hệ số công suất động cơ 0,85. Tính cường độ dòng điện qua mỗi tải
A. 21,4A                   B. 7,1A                   C.26A                    D.8,9A


[tex]H = \frac{P_{co}}{P_{dien}}[/tex] => P điện = 5KW

P điện = 3P mỗi pha

=> P mỗi pha = 1,67 kW

mà P mỗi pha = U I cosphi => I = 8,9 A

Cậu có biết công suất của động cơ là bao nhiêu không thế?  :-t :-t


Tiêu đề: Trả lời: Điện học
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 11:53:22 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014

Câu 2:  Một động cơ 3 pha mắc kiểu tam giác vào mạng điện 3 pha hình sao có [tex]U_{p}=220V[/tex]. Động cơ sinh công suất cơ học $KW, hiệu suất 80% và hệ số công suất động cơ 0,85. Tính cường độ dòng điện qua mỗi tải
A. 21,4A                   B. 7,1A                   C.26A                    D.8,9A


[tex]H = \frac{P_{co}}{P_{dien}}[/tex] => P điện = 5KW

P điện = 3P mỗi pha

=> P mỗi pha = 1,67 kW

mà P mỗi pha = U I cosphi => I = 8,9 A

Cậu có biết công suất của động cơ là bao nhiêu không thế?  :-t :-t

là 4 KW. Chắc lúc viết bạn ấy ấn shift. Thoáng tí đi cưng  :D


Tiêu đề: Trả lời: Điện học
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 11:57:34 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014

Câu 2:  Một động cơ 3 pha mắc kiểu tam giác vào mạng điện 3 pha hình sao có [tex]U_{p}=220V[/tex]. Động cơ sinh công suất cơ học $KW, hiệu suất 80% và hệ số công suất động cơ 0,85. Tính cường độ dòng điện qua mỗi tải
A. 21,4A                   B. 7,1A                   C.26A                    D.8,9A


[tex]H = \frac{P_{co}}{P_{dien}}[/tex] => P điện = 5KW

P điện = 3P mỗi pha

=> P mỗi pha = 1,67 kW

mà P mỗi pha = U I cosphi => I = 8,9 A

Cậu có biết công suất của động cơ là bao nhiêu không thế?  :-t :-t
4KW nhé. Sr mình đánh nhầm  :D


Tiêu đề: Trả lời: Điện học
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 01:32:51 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
Câu 3: Máy biến áp có cuộn sơ cấp 1100 vòng được nối vào mạng điện xoay chiều, cuộn thứ cấp 220 vòng nối với bộ đèn gồm 20 bóng giống nhau loại 12V-18W mắc thành 5 dãy song song, mỗi dãy 4 bóng nối tiếp. Biết các bóng đèn sáng bình thường và hiệu suất của máy biến áp là 96%. Cường độ hiệu dụng qua cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là?
A. 1,5625A và 7,5A                  B. 2,25A và 7,5A                   C. 6A và 1,5625A                D. 2,25A và 6A

  Bài này phải nhớ kiến thức từ lớp 11
Nối tiếp: i = i1 = i2 = ...
             u = u1 + u2 + ...

Song song: i = i1 + i2 + ....
                 u = u1 = u2 = ....

Theo giả thiết thì ở cuộn thứ cấp có 20 bóng đền 12V - 18W mắc thành 5 dãy song song => u mỗi dãy bằng nhau
Mỗi dãy 4 bóng nối tiếp => u của mạch là:  4. 12 = 48V
Mà đèn sáng bình thường => điện áp ở thứ cấp U2 = 48 V

Có U2 , N1, N2 tìm đc U1 = 240 V

cường độ dòng điện qua mỗi đèn:  i đèn = P đèn/ Uđèn = 1,5 A
4 bóng nối tiếp trong 1 dãy => i 1 dãy = i đèn = 1,5 A
5 dãy song song => i mach = 5. i đèn  = 7,5 A = I2

Có U2, I2 tìm đc P2 = U2 I2 = 360 W

Hiệu suất H = P2/ P1 = 0.96 => P1 = 375 W

Mà P1 = U1 I1 => I1 = 1,5625 A

=> Chọn ATiêu đề: Điện học
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 10:01:04 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Câu 5: Độn cơ điện xoay chiều 3pha công suất 3KW, hệ số công suất 0,8 mắc vào mạng điện xoay chiều 3 pha theo kiểu tam giác, [tex]U_{d}=220V[/tex]. Tính Cđhd qua mỗi cuộn dây động cơ và mỗi dây pha
A. 5,7A và 9,8A               B. 9,8A và 5A                  C. 6A và 8A               D. 10A và 5A

Câu 6: Đoạn mạch Ab gồm 2 đoạn : AM có [tex]R_{1}[/tex] nối tiếp tụ C, đoạn MB có [tex]R_{2}[/tex] nối tiếp cuộn cảm thuần L. Đặt vào Ab điện áp xoay chiều tiêu thụ công suất 120W và hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt 2 bảng tụ điện thì điện áp hiệu dụng 2 đầu AM và 2 đầu MB bằng nhau nhưng lệch pha [tex]\frac{\pi }{3}[/tex], công suất tiêu thụ AB là:
A. 75W                          B. 150W                         C. 90W                     D. 180W

Câu 7: Mạch dao động (LC), cuộn dây [tex]L=50mH, C=5\mu F[/tex], điện trở thuần của mạch [tex]R=0,01\Omega[/tex]. Để duy trì dao động trong mạch với điện áp cực đại giữa 2 bảng tụ là 12V thì cung cấp công suất trung bình là
A. 72MW                      B. [tex]72\mu W[/tex]         C. [tex]36\mu W[/tex]            D. 36MW

Nhờ mọi người giúp đỡ em ạ^^

 


Tiêu đề: Trả lời: Điện học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:36:44 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014

Câu 7: Mạch dao động (LC), cuộn dây [tex]L=50mH, C=5\mu F[/tex], điện trở thuần của mạch [tex]R=0,01\Omega[/tex]. Để duy trì dao động trong mạch với điện áp cực đại giữa 2 bảng tụ là 12V thì cung cấp công suất trung bình là
A. 72MW                      B. [tex]72\mu W[/tex]         C. [tex]36\mu W[/tex]            D. 36MW
Nhờ mọi người giúp đỡ em ạ^^


[tex]I_o = U_o \frac{C}{L} = 12. \frac{5.10^{-6}}{5.10^{-2}}[/tex] = 0,12
P = I^2 R = [tex]\frac{I_0^{2}R}{2}[/tex] = 72 uW

 


Tiêu đề: Trả lời: Điện học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:48:09 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Câu 5: Độn cơ điện xoay chiều 3pha công suất 3KW, hệ số công suất 0,8 mắc vào mạng điện xoay chiều 3 pha theo kiểu tam giác, [tex]U_{d}=220V[/tex]. Tính Cđhd qua mỗi cuộn dây động cơ và mỗi dây pha
A. 5,7A và 9,8A               B. 9,8A và 5A                  C. 6A và 8A               D. 10A và 5A


Lệch nhau căn 3 => chọn A  =))  =))


Tiêu đề: Trả lời: Điện học
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 11:16:20 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Câu 5: Độn cơ điện xoay chiều 3pha công suất 3KW, hệ số công suất 0,8 mắc vào mạng điện xoay chiều 3 pha theo kiểu tam giác, [tex]U_{d}=220V[/tex]. Tính Cđhd qua mỗi cuộn dây động cơ và mỗi dây pha
A. 5,7A và 9,8A               B. 9,8A và 5A                  C. 6A và 8A               D. 10A và 5A


Lệch nhau căn 3 => chọn A  =))  =))


Có phải là vậy không anh
[tex]I_{p}=\frac{P}{cos\rho .\sqrt{3}.U_{d}}=\frac{3000}{0,8.\sqrt{3}.220}=9,8A[/tex]
=> [tex]I_{d}=\frac{I{p}}{\sqrt{3}}=5,7A[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Điện học
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 11:52:20 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014
Câu 6: Đoạn mạch Ab gồm 2 đoạn : AM có [tex]R_{1}[/tex] nối tiếp tụ C, đoạn MB có [tex]R_{2}[/tex] nối tiếp cuộn cảm thuần L. Đặt vào Ab điện áp xoay chiều tiêu thụ công suất 120W và hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt 2 bảng tụ điện thì điện áp hiệu dụng 2 đầu AM và 2 đầu MB bằng nhau nhưng lệch pha [tex]\frac{\pi }{3}[/tex], công suất tiêu thụ AB là:
A. 75W                          B. 150W                         C. 90W                     D. 180W

Giúp em câu này với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Điện học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:55:38 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014
Câu 6: Đoạn mạch Ab gồm 2 đoạn : AM có [tex]R_{1}[/tex] nối tiếp tụ C, đoạn MB có [tex]R_{2}[/tex] nối tiếp cuộn cảm thuần L. Đặt vào Ab điện áp xoay chiều tiêu thụ công suất 120W và hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt 2 bảng tụ điện thì điện áp hiệu dụng 2 đầu AM và 2 đầu MB bằng nhau nhưng lệch pha [tex]\frac{\pi }{3}[/tex], công suất tiêu thụ AB là:
A. 75W                          B. 150W                         C. 90W                     D. 180W

Giúp em câu này với ạ

Dễ dàng có độ lệch pha của điện áp AB vs dòng điện là  [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]
Vậy
P = [tex]P_{max}. cos^{2}\frac{\pi }{6}[/tex] = 90 W
 


Tiêu đề: Điện học
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 01:24:00 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Câu 8: Một sóng điện từ truyền theo trục Ox trong chân không. Cường độ điện trường tại 1 điểm M cách O 138m trên trục Ox có phương trình [tex]E=E_{o}cos(2\pi.10^{6}t+\frac{\pi}{3})[/tex] (V/m), hỏi cảm ứng từ tại điểm N cách O 213 m biến thiên theo phương trình nào?

A. [tex]B=B_{o}cos(2\pi.10^{6}t-\frac{\pi}{6})[/tex]                                       B. [tex]B=B_{o}cos(2\pi.10^{6}t+\frac{\pi}{3})[/tex]
C. [tex]B=B_{o}cos(\pi.10^{6}t-\frac{\pi}{6})[/tex]                                         D.[tex]B=B_{o}cos(\pi.10^{6}t+\frac{5\pi}{6})[/tex]

Câu 9:Một hạ thế lí tưởng, nếu giữ nguyên điện áp đầu vào cuộn sơ cấp và tăng mỗi cuộn lên một số vòng như nhau thì điện áp đầu ra ở cuộn thứ cấp thay đổi thế nào?
A. Giảm                      B. Tăng                        C. Không đổi                D. Chưa kết luận được

Nhờ mọi người giúp ạ
Tiêu đề: Trả lời: Điện học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 02:54:00 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Câu 8: Một sóng điện từ truyền theo trục Ox trong chân không. Cường độ điện trường tại 1 điểm M cách O 138m trên trục Ox có phương trình [tex]E=E_{o}cos(2\pi.10^{6}t+\frac{\pi}{3})[/tex] (V/m), hỏi cảm ứng từ tại điểm N cách O 213 m biến thiên theo phương trình nào?

A. [tex]B=B_{o}cos(2\pi.10^{6}t-\frac{\pi}{6})[/tex]                                       B. [tex]B=B_{o}cos(2\pi.10^{6}t+\frac{\pi}{3})[/tex]
C. [tex]B=B_{o}cos(\pi.10^{6}t-\frac{\pi}{6})[/tex]                                         D.[tex]B=B_{o}cos(\pi.10^{6}t+\frac{5\pi}{6})[/tex]


Độ lệch pha
[tex]\frac{2\pi d}{\lambda }[/tex] =[tex]\frac{2\pi (213-138)}{300}[/tex]=[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]
Tụi nó vuông pha mà cái N chậm pha hơn nên chọn A
Tiêu đề: Trả lời: Điện học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:05:49 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014

Câu 9:Một hạ thế lí tưởng, nếu giữ nguyên điện áp đầu vào cuộn sơ cấp và tăng mỗi cuộn lên một số vòng như nhau thì điện áp đầu ra ở cuộn thứ cấp thay đổi thế nào?
A. Giảm                      B. Tăng                        C. Không đổi                D. Chưa kết luận được

Nhờ mọi người giúp ạ


Giả sử ban đầu là [tex]\frac{N1}{N2} = 1+k[/tex] ( vì là máy hạ áp nên N1>N2 hay N1/N2>1)
=> N1 = N2+kN2
Khi tăng n vòng ở cả 2 cuộn thì
[tex]\frac{N1+n}{N2+n} =\frac{N2+kN2+n}{N2+n}= 1+k\frac{N2}{N2+n}[/tex]
mà [tex]\frac{N2}{N2+n}<1[/tex] = >[tex]k\frac{N2}{N2+n}<k[/tex]
Tóm lại [tex]\frac{N1+n}{N2+n}<\frac{N1}{N2}[/tex]
Vậy điện áp ở cuộn thứ cấp sẽ tăng