Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 10:44:27 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20611Tiêu đề: Phân biệt vô cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:44:27 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
6 dung dịch riêng biệt đựng trong 6 lọ mất nhãn : Na2CO3, NạHCO3, BaCl2, Ba(OH)2, H2SO4, Na2SO4
không dùng thêm thuốc thử nào khác bên ngoài và được phép đun nóng có thể phân biệt đc tối đa bao nhiêu dung dịch ?
nhờ mn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: Phân biệt vô cơ
Gửi bởi: Alexman113 trong 12:59:37 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
6 dung dịch riêng biệt đựng trong 6 lọ mất nhãn : Na2CO3, NạHCO3, BaCl2, Ba(OH)2, H2SO4, Na2SO4
không dùng thêm thuốc thử nào khác bên ngoài và được phép đun nóng có thể phân biệt đc tối đa bao nhiêu dung dịch ?
nhờ mn giải giúp
Thường thì mình nhận được hết anh ạ, nên nhiều khi không biết cứ chọn cái tối đa cơ may đúng lớn hơn ấy anh  ;;)
  [tex]\bullet[/tex] Đun nóng thấy có khí thoát ra là [tex]NaHCO_3[/tex] vì [tex]NaHCO_3\rightarrow Na_2CO_3+H_2O+CO_2[/tex]
  [tex]\bullet[/tex] Sục khí [tex]CO_2[/tex] ở trên vào cái nào có kết tủa là [tex]Ba\left(OH\right)_2[/tex] vì [tex]CO_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaCO_3+H_2O[/tex]
  [tex]\bullet[/tex] Dùng [tex]H_2SO_4[/tex] nhận ra được [tex]Na_2CO_3[/tex] vì [tex]H_2SO_4+Na_2CO_3\rightarrow Na_2SO_4+CO_2+H_2O[/tex]
  [tex]\bullet[/tex] Dùng [tex]Ba\left(OH\right)_2[/tex] để nhận ra [tex]Na_2SO_4[/tex] vì [tex]Na_2SO_4+Ba(OH)_2\rightarrow BaSO_4+2NaOH[/tex]
  [tex]\bullet[/tex] Cuối cùng chất còn lại là [tex]BaCl_2.[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Phân biệt vô cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:47:15 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
6 dung dịch riêng biệt đựng trong 6 lọ mất nhãn : Na2CO3, NạHCO3, BaCl2, Ba(OH)2, H2SO4, Na2SO4
không dùng thêm thuốc thử nào khác bên ngoài và được phép đun nóng có thể phân biệt đc tối đa bao nhiêu dung dịch ?
nhờ mn giải giúp
Thường thì mình nhận được hết anh ạ, nên nhiều khi không biết cứ chọn cái tối đa cơ may đúng lớn hơn ấy anh  ;;)
  [tex]\bullet[/tex] Đun nóng thấy có khí thoát ra là [tex]NaHCO_3[/tex] vì [tex]NaHCO_3\rightarrow Na_2CO_3+H_2O+CO_2[/tex]
  [tex]\bullet[/tex] Sục khí [tex]CO_2[/tex] ở trên vào cái nào có kết tủa là [tex]Ba\left(OH\right)_2[/tex] vì [tex]CO_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaCO_3+H_2O[/tex]
  [tex]\bullet[/tex] Dùng [tex]H_2SO_4[/tex] nhận ra được [tex]Na_2CO_3[/tex] vì [tex]H_2SO_4+Na_2CO_3\rightarrow Na_2SO_4+CO_2+H_2O[/tex]
  [tex]\bullet[/tex] Dùng [tex]Ba\left(OH\right)_2[/tex] để nhận ra [tex]Na_2SO_4[/tex] vì [tex]Na_2SO_4+Ba(OH)_2\rightarrow BaSO_4+2NaOH[/tex]
  [tex]\bullet[/tex] Cuối cùng chất còn lại là [tex]BaCl_2.[/tex]

1. nhận ra NaHCO3
2. nhận ra Ba(OH)2
3....chưa nhận ra H2SO4 mà
3 phải là NaHCO3 nhận ra H2SO4 trước đã nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: Phân biệt vô cơ
Gửi bởi: Alexman113 trong 02:21:12 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
1. nhận ra NaHCO3
2. nhận ra Ba(OH)2
3....chưa nhận ra H2SO4 mà
3 phải là NaHCO3 nhận ra H2SO4 trước đã nhỉ
Dạ vậng tại em cũng chỉ làm thêm cảm tính thôi ạ, mà đi thi Trắc nghiệm chắc chỉ cần như thế là đủ rồi anh nhỉ  :P  b-)