Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: yeu_vatlylam trong 08:43:04 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20607Tiêu đề: dao động cơ
Gửi bởi: yeu_vatlylam trong 08:43:04 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Nhờ Thầy cô và các bạn giải giúp em bài toán sau: Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số có các phương trình x1=5cos(8pi t - phi1) cm, x2 = 8cos(8pit - phi2) cm. Tại thời điểm t = t1 thì vật có li độ 6cm. Ở thời điểm t = t1+0,125s thì vật có li độ là:
A. 5cm.      B. 7,3cm.             C. 3cm.      D. -6cm.
Em xin cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: vật lý 12 - Sóng cơ
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 09:00:41 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Nhờ Thầy cô và các bạn giải giúp em bài toán sau: Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số có các phương trình x1=5cos(8pi t - phi1) cm, x2 = 8cos(8pit - phi2) cm. Tại thời điểm t = t1 thì vật có li độ 6cm. Ở thời điểm t = t1+0,125s thì vật có li độ là:
A. 5cm.      B. 7,3cm.             C. 3cm.      D. -6cm.
Em xin cám ơn

Chu kì [tex]T = \frac{2\pi }{\omega } = 0,25s[/tex]
t1 vật ở li độ x = 6
t2 = t1 + 0,125 = t1 + T/2
=> vật ở x = -6


Tiêu đề: Trả lời: vật lý 12 - Sóng cơ
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 09:08:37 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Nhờ Thầy cô và các bạn giải giúp em bài toán sau: Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số có các phương trình x1=5cos(8pi t - phi1) cm, x2 = 8cos(8pit - phi2) cm. Tại thời điểm t = t1 thì vật có li độ 6cm. Ở thời điểm t = t1+0,125s thì vật có li độ là:
A. 5cm.      B. 7,3cm.             C. 3cm.      D. -6cm.
Em xin cám ơn

tớ vẽ hình ra cho cậu hiểu nhé.
Dễ thấy tam giác OAB bằng tam giác OCD theo trường hợp cạnh huyền - góc nhọn
( OA = OD = Biên độ , góc AOB = góc COD do đối đỉnh )

=> OB = OC
=> li độ x1 =  x2 về độ lớn và ngược dấu

P.S/  đặt tên bài sai rồi  :D