Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 06:35:40 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20605Tiêu đề: Nhận biết chất.
Gửi bởi: Alexman113 trong 06:35:40 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Để phân biệt [tex]3[/tex] bình khí riêng biệt là [tex]SO_2,\,CO_2,\,H_2S[/tex] có thể chỉ cần sử dụng một thuốc thử là:
    A. dung dịch [tex]NH_3[/tex]
    B. dung dịch [tex]NaOH[/tex]
    C. dung dịch [tex]BaCl_2[/tex]
    D. dung dịch [tex]CuSO_4[/tex]
Nhờ mọi người xem giúp.


Tiêu đề: Trả lời: Nhận biết chất.
Gửi bởi: superburglar trong 06:47:20 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Để phân biệt [tex]3[/tex] bình khí riêng biệt là [tex]SO_2,\,CO_2,\,H_2S[/tex] có thể chỉ cần sử dụng một thuốc thử là:
    A. dung dịch [tex]NH_3[/tex]
    B. dung dịch [tex]NaOH[/tex]
    C. dung dịch [tex]BaCl_2[/tex]
    D. dung dịch [tex]CuSO_4[/tex]
Nhờ mọi người xem giúp.

Chắc dùng CuOSO4. Cho vào tạo kết tủa là H2S. Cho H2S vào 2 khí còn lại, cái nào tạo chất rắn vàng (S) là SO2.


Tiêu đề: Trả lời: Nhận biết chất.
Gửi bởi: Alexman113 trong 08:07:45 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Chắc dùng CuOSO4. Cho vào tạo kết tủa là H2S. Cho H2S vào 2 khí còn lại, cái nào tạo chất rắn vàng (S) là SO2.
Câu này thấy vô lí thế nào ấy anh ạ, nếu em dùng [tex]BaCl_2[/tex] thì tạo kết tủa với [tex]SO_2[/tex] và [tex]CO_2[/tex] bỏ nó sang một bên còn thằng [tex]H_2S[/tex] không hiện tượng nhận biết được nó xong dùng tiếp như anh cũng được ạ. Cho em cái ý kiến đi anh  :P  :D , chẳng lẽ hai đáp án anh nhỉ  :D  %-)


Tiêu đề: Trả lời: Nhận biết chất.
Gửi bởi: superburglar trong 08:23:51 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Chắc dùng CuOSO4. Cho vào tạo kết tủa là H2S. Cho H2S vào 2 khí còn lại, cái nào tạo chất rắn vàng (S) là SO2.
Câu này thấy vô lí thế nào ấy anh ạ, nếu em dùng [tex]BaCl_2[/tex] thì tạo kết tủa với [tex]SO_2[/tex] và [tex]CO_2[/tex] bỏ nó sang một bên còn thằng [tex]H_2S[/tex] không hiện tượng nhận biết được nó xong dùng tiếp như anh cũng được ạ. Cho em cái ý kiến đi anh  :P  :D , chẳng lẽ hai đáp án anh nhỉ  :D  %-)
Tạo kết tủa kiểu gì ku :)))


Tiêu đề: Trả lời: Nhận biết chất.
Gửi bởi: Alexman113 trong 08:38:13 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Tạo kết tủa kiểu gì ku :)))
[tex]BaCO_3[/tex] và [tex]BaSO_3[/tex], sau đó thằng nào phản ứng tạo chất rắn với [tex]H_2S[/tex] là [tex]SO_2[/tex] ạ.  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Nhận biết chất.
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:36:08 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
Đề nghị người hỏi bài thực hiện QUY ĐỊNH 3!