Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: gaquay trong 03:23:34 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20602Tiêu đề: Con lắc lò xo chịu tác dụng ngoại lực
Gửi bởi: gaquay trong 03:23:34 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Một con lắc lò xo được treo lên trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên thì con lắc dao động điều hòa với T=0.4s. Vừa lúc quả cầu con lắc đang đi qua vị trí lò xo không biến dạng theo chiều từ trên xuống thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a=5m/s2. Lấy [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10
 . BIên độ dao động của con lắc lúc này là ?
nhờ giải giúp
Cảm ơn mọi người !

P/s : lần đấu post bài nên đọc kĩ quy định nha


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo chịu tác dụng ngoại lực
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 10:32:57 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Mình thấy đề nó cứ thiếu thiếu thế nào ấy  :-t


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo chịu tác dụng ngoại lực
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:23:51 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Mình ko chắc đâu nhé  :-\ :-\ :-\

Độ dãn của lò xo khi chịu lực quán tính [tex]x_{o}=\frac{F_{q}}{k}=\frac{ma}{k}=\frac{a}{\omega ^{2}}=\frac{a.T^{2}}{(2\pi)^{2}}[/tex]

[tex]\Delta l_{o}=\frac{g}{\omega ^{2}}=\frac{g.T^{2}}{(2\pi ^{2})}[/tex]


[tex]A'=x_{o}+\Delta l_{o}=\frac{(a+g).T^{2}}{(2\pi )^{2}}=.........[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo chịu tác dụng ngoại lực
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:34:47 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Một con lắc lò xo được treo lên trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên thì con lắc dao động điều hòa với T=0.4s. Vừa lúc quả cầu con lắc đang đi qua vị trí lò xo không biến dạng theo chiều từ trên xuống thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a=5m/s2. Lấy [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10
 . BIên độ dao động của con lắc lúc này là ?
nhờ giải giúp
Cảm ơn mọi người !

P/s : lần đấu post bài nên đọc kĩ quy định nha
Tham khảo bài giải của thầy Dương:


CÂU 2: Một con lắc lò xo  được treo trên trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên thì con lắc lò xo  dao động điều  hòa với chu kì T= 0,4s biên độ A= 5cm. Vừa lúc quả cầu con lắc đang đi qua vị trí lò xo không biến dạng theo chiều từ trên xuống thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a= 5m/s^2. Biên dộ của con lắc lò xo lúc này là:
[tex]A. 5\sqrt{3}cm            B. 7cm                 C. 3\sqrt{5}cm             D. 5cm[/tex]

Độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB ban đầu : [tex]\Delta l_{1} = \frac{mg}{k} = \frac{g T^{2}}{4\pi ^{2}}[/tex]

Độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB lúc sau : [tex]\Delta l_{2} = \frac{(g+a) T^{2}}{4\pi ^{2}}[/tex]

Như vậy khi thang máy bắt đầu tăng tốc , quả cầu có tọa độ x0 và tốc độ v0 lần lượt được tính bởi :

 [tex]x_{0}= \Delta l_{2} [/tex]       ;    [tex]V_{0}= \omega \sqrt{A^{2} - \Delta l_{1}^{2}}[/tex]

Biên độ cần tìm : [tex]A' = \sqrt{x_{0}^{2}+ V_{0}^{2}/\omega ^{2}} } = \sqrt{\Delta l_{2}^{2}+ A^{2} - \Delta l_{1}^{2} } [/tex]

Chúc em tính toán thành công !


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo chịu tác dụng ngoại lực
Gửi bởi: giaovienvatly trong 12:00:00 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Thày Điền Quang trích lời giải của thày Quang Dương là đúng.
Đề bài còn thiếu biên độ A lúc thang máy đứng yên.