Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Ngọc Anh trong 10:45:56 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20589Tiêu đề: giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 10:45:56 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
    Chiếu ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{1} = 0,5 \mu m[/tex], [tex]\lambda _{2} = 0,6 \mu m[/tex] . [tex]\lambda _{3} = 0,8 \mu m[/tex] . Trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm số vân sáng quan sát được là:
A. 44
B. 47
C. 50
D. 53

    Bài này em làm kiểu gì vẫn ra 51 vân. Trong khi đó đáp án là 47 vân nên em mong các thầy cô và câc bạn xem giúp em với ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm!  ^-^
Tiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:54:06 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
    Chiếu ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{1} = 0,5 \mu m[/tex], [tex]\lambda _{2} = 0,6 \mu m[/tex] . [tex]\lambda _{3} = 0,8 \mu m[/tex] . Trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm số vân sáng quan sát được là:
A. 44
B. 47
C. 50
D. 53

    Bài này em làm kiểu gì vẫn ra 51 vân. Trong khi đó đáp án là 47 vân nên em mong các thầy cô và câc bạn xem giúp em với ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm!  ^-^

5k1 = 6k2 = 8k3
24: 20: 15
số vân tạo ra của 3 bức xạ k tính 2 vạch đầu
23+19+ 14 = 56
1 trùng 2
6:5 = 12:10 = 18:15 => còn 53
2 trùng 3
4:3 = 8:6=12: = 16: => còn 53-4 = 49 vạch
1 trùng 3
8:5 = 16: 10 => còn lại 49-2 = 47 vạch


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 10:56:06 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
    Chiếu ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{1} = 0,5 \mu m[/tex], [tex]\lambda _{2} = 0,6 \mu m[/tex] . [tex]\lambda _{3} = 0,8 \mu m[/tex] . Trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm số vân sáng quan sát được là:
A. 44
B. 47
C. 50
D. 53

    Bài này em làm kiểu gì vẫn ra 51 vân. Trong khi đó đáp án là 47 vân nên em mong các thầy cô và câc bạn xem giúp em với ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm!  ^-^

5k1 = 6k2 = 8k3
24: 20: 15
số vân tạo ra của 3 bức xạ k tính 2 vạch đầu
23+19+ 14 = 56
1 trùng 2
6:5 = 12:10 = 18:15 => còn 53
2 trùng 3
4:3 = 8:6=12: = 16: => còn 53-4 = 49 vạch
1 trùng 3
8:5 = 16: 10 => còn lại 49-2 = 47 vạch

Em thiếu 2 trùng 3. Cảm ơn anh nhiều ạ! :x


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:57:28 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
    Chiếu ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{1} = 0,5 \mu m[/tex], [tex]\lambda _{2} = 0,6 \mu m[/tex] . [tex]\lambda _{3} = 0,8 \mu m[/tex] . Trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm số vân sáng quan sát được là:
A. 44
B. 47
C. 50
D. 53

    Bài này em làm kiểu gì vẫn ra 51 vân. Trong khi đó đáp án là 47 vân nên em mong các thầy cô và câc bạn xem giúp em với ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm!  ^-^

Không thể quan sát được các vân sáng của bức xạ  [tex]\lambda _{3} = 0,8 \mu m[/tex] ( ngoài vùng ASKK )

Số vân quan sát được chỉ tính cho các bức xạ  [tex]\lambda _{1} = 0,5 \mu m[/tex], [tex]\lambda _{2} = 0,6 \mu m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 11:01:17 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
   Chiếu ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{1} = 0,5 \mu m[/tex], [tex]\lambda _{2} = 0,6 \mu m[/tex] . [tex]\lambda _{3} = 0,8 \mu m[/tex] . Trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm số vân sáng quan sát được là:
A. 44
B. 47
C. 50
D. 53

    Bài này em làm kiểu gì vẫn ra 51 vân. Trong khi đó đáp án là 47 vân nên em mong các thầy cô và câc bạn xem giúp em với ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm!  ^-^

Không thể quan sát được các vân sáng của bức xạ  [tex]\lambda _{3} = 0,8 \mu m[/tex] ( ngoài vùng ASKK )

Số vân quan sát được chỉ tính cho các bức xạ  [tex]\lambda _{1} = 0,5 \mu m[/tex], [tex]\lambda _{2} = 0,6 \mu m[/tex]

Ồ! Em cũng không để ý đến điều này. Em trích câu này từ đề thi thử đại học năm 2012 - 2013 của trường THPT Như Xuân Thanh Hóa. Em nghĩ là người ra đề cùng không để ý. Cảm ơn thầy ạ!


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: superburglar trong 11:07:13 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
    Chiếu ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{1} = 0,5 \mu m[/tex], [tex]\lambda _{2} = 0,6 \mu m[/tex] . [tex]\lambda _{3} = 0,8 \mu m[/tex] . Trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm số vân sáng quan sát được là:
A. 44
B. 47
C. 50
D. 53

    Bài này em làm kiểu gì vẫn ra 51 vân. Trong khi đó đáp án là 47 vân nên em mong các thầy cô và câc bạn xem giúp em với ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm!  ^-^Công thức: [tex]n=n1+n2+n3-n12-n23-n31+2[/tex]. Dạng này cứ làm kiểu này đảm bảo 100% (không tính 2 vân đầu )
PS: Không nhầm thì mấy công thức này năm ngoái a cũng giửi nốt e cùng phần điện  %-) :v :v :v