Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cobexinhxinh199625 trong 02:59:18 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20586Tiêu đề: một bài con lắc đơn mà em chưa hiểu rõ về bản chất
Gửi bởi: cobexinhxinh199625 trong 02:59:18 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
 Mọi người ơi, giải giúp cho em bài này!!

một con lắc đơn có m=0.1kg, l =1m, treo trên trần 1 toa xe có thể chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang. Khi xe đứng yên, cho con lắc dao động nhỏ với li độ góc a = 4  độ. Khi vật đến vị trí có li độ hóc a = +4 độ thì xe bắt đầu chuyển động với gia tốc b= 1m/s theo chiều dương quy ước. Con lắc vẫn dao động điều hòa. Biên độ dao động mới và năng lượng dao động mới của con lắc khi xe chuyển động là :  . Biết g=10m/s2.
 A: 9.7 độ, 2.44 mJ
 B: 1.7 độ, 2.44 mJ
 C: 1.7 độ, 14.49mJ
 D: 9.7 độ, 14.49mJ
                                        ( trích đề thi thử đại học 2013 của vật lí tuổi trẻ số 113)
 Em đã đọc giải bài này của tạp chí nhưng thực sự không hiểu, mong mọi người giúp e nha.


Tiêu đề: một bài con lắc đơn mà em chưa hiểu rõ về bản chất
Gửi bởi: leoceska trong 04:24:37 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
Mọi người ơi, giải giúp cho em bài này!!

một con lắc đơn có m=0.1kg, l =1m, treo trên trần 1 toa xe có thể chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang. Khi xe đứng yên, cho con lắc dao động nhỏ với li độ góc a = 4  độ. Khi vật đến vị trí có li độ hóc a = +4 độ thì xe bắt đầu chuyển động với gia tốc b= 1m/s theo chiều dương quy ước. Con lắc vẫn dao động điều hòa. Biên độ dao động mới và năng lượng dao động mới của con lắc khi xe chuyển động là :  . Biết g=10m/s2.
 A: 9.7 độ, 2.44 mJ
 B: 1.7 độ, 2.44 mJ
 C: 1.7 độ, 14.49mJ
 D: 9.7 độ, 14.49mJ
                                        ( trích đề thi thử đại học 2013 của vật lí tuổi trẻ số 113)
 Em đã đọc giải bài này của tạp chí nhưng thực sự không hiểu, mong mọi người giúp e nha.
đáp án là D phải không bạn, vị trí cân bằng mới so với vị trí cân bằng cũ cách một góc mà cos góc ấy = g/g' với [tex]g'^{2}[/tex] = [tex]g^{2}[/tex] + [tex]a^{2}[/tex]. => góc đó là 5,7 độ, biên độ mới là 4 + 5,7 = 9,7. năng lượng thì bạn [tex]\frac{1}{2}mgl\alpha ^{2}[/tex]
với g= g' và anpha là biên độ mới


Tiêu đề: Trả lời: một bài con lắc đơn mà em chưa hiểu rõ về bản chất
Gửi bởi: nhocduong150391 trong 08:48:50 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2015
Tham khảo bạn nhé!