Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 05:50:16 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20583Tiêu đề: Bài tập dao động của con lắc đơn
Gửi bởi: TocChamVai trong 05:50:16 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
Mong thầy cô và các bạn giải đáp giúp
Một clđ có chiều dài dây treo là l=40cm, dao động tại nơi có g=10m/s^2, vật nặng là 1 quả cầu nhẵn bóng, kích thích cho con lắc dao động với biên độ nhỏ trong 1 buồng tối. Một đèn chớp sáng với chu kì [tex]T=\frac{8}{\pi}s[/tex] tạo ra ánh sáng để quan sát quả cầu. Trong thời gian từ t=0 đến thời điểm [tex]t=\frac{64}{\pi}s[/tex] người ta thấy quả cầu qua VTCB bao nhiêu lần, biết t=0 là lần đầu tiên quả cầu đi qua VTCB
A:18
B:16
C:9
D:8Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động của con lắc đơn
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:07:12 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
Mong thầy cô và các bạn giải đáp giúp
Một clđ có chiều dài dây treo là l=40cm, dao động tại nơi có g=10m/s^2, vật nặng là 1 quả cầu nhẵn bóng, kích thích cho con lắc dao động với biên độ nhỏ trong 1 buồng tối. Một đèn chớp sáng với chu kì [tex]T=\frac{8}{\pi}s[/tex] tạo ra ánh sáng để quan sát quả cầu. Trong thời gian từ t=0 đến thời điểm [tex]t=\frac{64}{\pi}s[/tex] người ta thấy quả cầu qua VTCB bao nhiêu lần, biết t=0 là lần đầu tiên quả cầu đi qua VTCB
A:18
B:16
C:9
D:8t = kT
=> k = 8
chọn D