Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khrizantema trong 10:16:20 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20577Tiêu đề: Hai bài tập về giao thoa ánh sáng và lượng tử ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: khrizantema trong 10:16:20 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
1/ Thí nghiệm Y-âng. Khi tăng khoảng cách giữa 2 khe lên n lần thì khoảng vân giảm 1 lượng là x. Bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm tính theo công thức:
A.[tex]\lambda =\frac{xD}{n}[/tex]
B.[tex]\frac{xD}{n-1}[/tex]
C.[tex]\frac{x(n-1)}{D}[/tex]
D.[tex]\frac{xn}{D}[/tex]
2/Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số [tex]f_{1}; f_{2}[/tex] vào catôt của một tế bào quang điện, sau đó dùng các hiệu điện thế hãm[tex]U_{1};U_{2}[/tex] để triệt tiêu các dòng quang điện. Hằng số Plăng có thể tính từ biểu thức nào trong các biểu thức sau?
A.[tex]h=\frac{\left|e \right|(U_{1}+U_{2})}{f_{1}+f_{2}}[/tex]
B.[tex]h=\frac{1}{\left|e \right|}.\frac{f_{2}-f_{1}}{(U_{2}-U_{1})}[/tex]
C.[tex]h=\frac{\left|e \right|(U_{2}-U_{1})}{f_{2}-f_{1}}[/tex]
D.[tex]h=\frac{1}{\left|e \right|}.\frac{U_{2}+U_{1}}{(f_{2}+f_{1})}[/tex]

Nhờ mọi người xem giúp em hai bài này! Cám ơn mọi người nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài tập về giao thoa ánh sáng và lượng tử ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 11:07:11 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014

2/Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số [tex]f_{1}; f_{2}[/tex] vào catôt của một tế bào quang điện, sau đó dùng các hiệu điện thế hãm[tex]U_{1};U_{2}[/tex] để triệt tiêu các dòng quang điện. Hằng số Plăng có thể tính từ biểu thức nào trong các biểu thức sau?
A.[tex]h=\frac{\left|e \right|(U_{1}+U_{2})}{f_{1}+f_{2}}[/tex]
B.[tex]h=\frac{1}{\left|e \right|}.\frac{f_{2}-f_{1}}{(U_{2}-U_{1})}[/tex]
C.[tex]h=\frac{\left|e \right|(U_{2}-U_{1})}{f_{2}-f_{1}}[/tex]
D.[tex]h=\frac{1}{\left|e \right|}.\frac{U_{2}+U_{1}}{(f_{2}+f_{1})}[/tex]

Nhờ mọi người xem giúp em hai bài này! Cám ơn mọi người nhiều!


Áp dụng công thức Anh-xtanh
[tex]hf_{1} = hf_{o} + eU_{h_{1}}[/tex]
[tex]\Rightarrow hf_{o} = hf_{1} - eU_{h_{1}}[/tex] (1)

Tương tự ta có
[tex]hf_{2} = hf_{o} + eU_{h_{2}}[/tex]
[tex]\Rightarrow hf_{o} = hf_{2} - eU_{h_{2}}[/tex] (2)

Từ (1) và (2) ta có:
[tex]hf_{1} - eU_{h_{1}} = hf_{2} - eU_{h_{2}}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow h ( f_{2} - f_{1} ) = | e| (U_{h_{2}} - U_{h_{1}} )[/tex]
[tex]\Leftrightarrow h = \frac{| e| (U_{h_{2}} - U_{h_{1}} ) }{f_{2} - f_{1}}[/tex]


=> C


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài tập về giao thoa ánh sáng và lượng tử ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:13:57 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
1/ Thí nghiệm Y-âng. Khi tăng khoảng cách giữa 2 khe lên n lần thì khoảng vân giảm 1 lượng là x. Bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm tính theo công thức:
A.[tex]\lambda =\frac{xD}{n}[/tex]
B.[tex]\frac{xD}{n-1}[/tex]
C.[tex]\frac{x(n-1)}{D}[/tex]
D.[tex]\frac{xn}{D}[/tex]

Nhờ mọi người xem giúp em hai bài này! Cám ơn mọi người nhiều!


k biết sai ở đâu

i -x = (lamda. D )/(an)
i = (lamda. D)/a
trừ 2 cho 1
x = (lamda.D)/a . ( 1- 1/n)
  = (lamda.D)/a. (n-1)/n
=> lamda = (x.a.n)/ ( D.(n-1))


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài tập về giao thoa ánh sáng và lượng tử ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:19:09 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
1/ Thí nghiệm Y-âng. Khi tăng khoảng cách giữa 2 khe lên n lần thì khoảng vân giảm 1 lượng là x. Bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm tính theo công thức:
A.[tex]\lambda =\frac{xD}{n}[/tex]
B.[tex]\frac{xD}{n-1}[/tex]
C.[tex]\frac{x(n-1)}{D}[/tex]
D.[tex]\frac{xn}{D}[/tex]

Nhờ mọi người xem giúp em hai bài này! Cám ơn mọi người nhiều!


k biết sai ở đâu

i -x = (lamda. D )/(an)
i = (lamda. D)/a
trừ 2 cho 1
x = (lamda.D)/a . ( 1- 1/n)
  = (lamda.D)/a. (n-1)/n
=> lamda = (x.a.n)/ ( lamda.(n-1))
bài này em cũng ra giống ông anh, nói chung là biến đổi kiểu gì đi chăng nữa, vẫn có [tex]a[/tex] với [tex]D[/tex] :( :( :(Tiêu đề: Trả lời: Hai bài tập về giao thoa ánh sáng và lượng tử ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 11:19:43 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
1/ Thí nghiệm Y-âng. Khi tăng khoảng cách giữa 2 khe lên n lần thì khoảng vân giảm 1 lượng là x. Bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm tính theo công thức:
A.[tex]\lambda =\frac{xD}{n}[/tex]
B.[tex]\frac{xD}{n-1}[/tex]
C.[tex]\frac{x(n-1)}{D}[/tex]
D.[tex]\frac{xn}{D}[/tex]

Nhờ mọi người xem giúp em hai bài này! Cám ơn mọi người nhiều!


k biết sai ở đâu

i -x = (lamda. D )/(an)
i = (lamda. D)/a
trừ 2 cho 1
x = (lamda.D)/a . ( 1- 1/n)
  = (lamda.D)/a. (n-1)/n
=> lamda = (x.a.n)/ ( lamda.(n-1))

Là [tex]\lambda = \frac{anx}{D(n-1)}[/tex] chứ anh  :D Em cũng làm ra thế nhưng không khớp với đáp án  :D


P/s : spam a à? xan vs anx khác j nhau?


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài tập về giao thoa ánh sáng và lượng tử ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:32:36 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
khác nhau cái mẫu số anh ạ  :.)) :.)) :.))

P/s : ừ. a đánh lộn


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài tập về giao thoa ánh sáng và lượng tử ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: khrizantema trong 01:11:16 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
Em cũng làm ra y như các bác nên mới phân vân. Chả hiểu thế nào! Cám ơn các bác nhiều!