Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenvanhungpq trong 10:35:35 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20574Tiêu đề: Xin hỏi bài sai số trong giao thoa ánh sáng!
Gửi bởi: nguyenvanhungpq trong 10:35:35 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa khe Y âng. Khoảng cách 2 khe a=1,2 [tex]\pm[/tex]0,03 (mm). Khoảng cách từ hai khe đến màn D=1,6 [tex]\pm[/tex] 0,05 (m) và độ rộng 10 khoảng vân L=8,00 [tex]\pm[/tex]0,16 (mm). Sai số tương đối của phép đo là:
A. 1,6%                   B. 7,63%                              C. 0,96%                                   D. 5,83%