Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thuytiena9 trong 10:12:33 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20573Tiêu đề: bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: thuytiena9 trong 10:12:33 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
ba con lắc lò xo 1,2,3 đặt thẳng đưng cách đều nhau theo thứ tự 1,2,3. Vị trí cân bằng của ba vật dao động cùng nằm trên một đường thẳng.chọn Ox phương thẳng đứng, gốc tọa độ ở VTCB thì phương trình dao động lần lượ là [tex]x_{1}=3cos(5\pi t + \frac{\pi }{4})[/tex] ,
[tex]x_{2}=1.5cos(5\pi t - \frac{\pi }{4})[/tex] , [tex]x_{3}=A_{3}cos(5\pi t +\varphi )[/tex] . để 3 vật dao động của ba con lắc luôn nằm trên một đường thẳng thì [tex]A_{3},\varphi[/tex] = ?
(nhờ thầy cô và các anh chị chỉ giúp, em xin cám ơn)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:50:02 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
ba con lắc lò xo 1,2,3 đặt thẳng đưng cách đều nhau theo thứ tự 1,2,3. Vị trí cân bằng của ba vật dao động cùng nằm trên một đường thẳng.chọn Ox phương thẳng đứng, gốc tọa độ ở VTCB thì phương trình dao động lần lượ là [tex]x_{1}=3cos(5\pi t + \frac{\pi }{4})[/tex] ,
[tex]x_{2}=1.5cos(5\pi t - \frac{\pi }{4})[/tex] , [tex]x_{3}=A_{3}cos(5\pi t +\varphi )[/tex] . để 3 vật dao động của ba con lắc luôn nằm trên một đường thẳng thì [tex]A_{3},\varphi[/tex] = ?
(nhờ thầy cô và các anh chị chỉ giúp, em xin cám ơn)
 
tham khảo tại đây
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9880.0