Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hackyourheart trong 08:53:09 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20570Tiêu đề: Tổng hợp dao động điều hòa !
Gửi bởi: hackyourheart trong 08:53:09 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Câu 1 : một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa: X= A1cos([tex]\omega t[/tex])cm và X=2,5[tex]\sqrt{3}cos(\omega t+\varphi 2[/tex])cm   và người ta thu được biên độ dao động la 2,5cm, biết A1 cực đại hãy xác định [tex]\varphi 2[/tex]

Câu 2: Một chất điểm tham gia dồng thời 2 dao động trên trục Ox có phương trình x1=A1cos10t; x2=A2cos(10t+[tex]\varphi 2)[/tex]. Phương trình dao động tổng hợp x= A1[tex]\sqrt{3}cos(10t+\varphi )[/tex]   trong đó có [tex]\varphi 2-\varphi =\frac{\prod{}}{6},[/tex]    tìm tỉ số [tex]\frac{\varphi }{\varphi 2}[/tex]

Câu 3: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biên độ bằng trung bình cộng của hai biên độ thành phần , có góc lệch pha so với dao động thành phần thứ nhất là 90. Góc lệch pha của hai dao động thành phần đó là bao nhiêu

Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ !

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tổng hợp dao động khó
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 09:28:27 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Câu 1 : một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa: X= A1cos([tex]\omega t[/tex])cm và X=2,5[tex]\sqrt{3}cos(\omega t+\varphi 2[/tex])cm   và người ta thu được biên độ dao động la 2,5cm, biết A1 cực đại hãy xác định [tex]\varphi 2[/tex]

Câu 2: Một chất điểm tham gia dồng thời 2 dao động trên trục Ox có phương trình x1=A1cos10t; x2=A2cos(10t+[tex]\varphi 2)[/tex]. Phương trình dao động tổng hợp x= A1[tex]\sqrt{3}cos(10t+\varphi )[/tex]   trong đó có [tex]\varphi 2-\varphi =\frac{\prod{}}{6},[/tex]    tìm tỉ số [tex]\frac{\varphi }{\varphi 2}[/tex]

Câu 3: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biên độ bằng trung bình cộng của hai biên độ thành phần , có góc lệch pha so với dao động thành phần thứ nhất là 90. Góc lệch pha của hai dao động thành phần đó là bao nhiêu


Tác giả đăng bài sai QUY ĐỊNH
- Vui lòng đọc kỹ QUY ĐỊNH (Click vào đây ) (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7057.0)  trước khi đăng bài  ho:)Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tổng hợp dao động khó
Gửi bởi: hackyourheart trong 09:40:22 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Cho em xin lỗi em mới vào nên chưa biết rõ các quy định  :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tổng hợp dao động khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:23:15 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
Cho em xin lỗi em mới vào nên chưa biết rõ các quy định  :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[

Vậy bạn đọc đi. Thầy sẽ sữa lại cho phù hợp.