Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lonchitchit123 trong 11:18:58 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20559Tiêu đề: bài tập phóng xạ
Gửi bởi: lonchitchit123 trong 11:18:58 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Giã sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhận Y. Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm t2=t1+T thì thỉ lệ đó là:

A.   k+4
B.   4k/3
C.   4k+3
D.   4k


Tiêu đề: Trả lời: bài tập phóng xạ
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 12:56:05 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Giã sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhận Y. Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm t2=t1+T thì thỉ lệ đó là:

A.   k+4
B.   4k/3
C.   4k+3
D.   4k


Bạn xem lại đề. Hình như sai đề bài


Tiêu đề: Trả lời: bài tập phóng xạ
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:08:52 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Giã sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhận Y. Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm t2=t1+T thì thỉ lệ đó là:

A.   k+4
B.   4k/3
C.   4k+3
D.   4k

tại thời điểm t1 ta có [tex]\frac{N_Y}{N_X}=\frac{1-2^{-t_1/T}}{2^{-t_1/T}}=k\rightarrow 2^{-t_1/T}=\frac{1}{1+k}[/tex]
Tại thời điểm t2=t1+T thì ta có
[tex]\frac{N'_Y}{N'_X}=\frac{1-\frac{2^{-t_1/T}}{2}}{\frac{2^{-t_1/T}}{2}}=\frac{2-2^{-t_1/T}}{2^{-t_1/T}}=\frac{2-\frac{1}{1+k}}{\frac{1}{1+k}}=2+2k-1=2k+1[/tex]
Mình có giải sai đâu ko hay đúng là đề bài sai???


Tiêu đề: Trả lời: bài tập phóng xạ
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 10:15:00 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Giã sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhận Y. Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm t2=t1+T thì thỉ lệ đó là:

A.   k+4
B.   4k/3
C.   4k+3
D.   4k

tại thời điểm t1 ta có [tex]\frac{N_Y}{N_X}=\frac{1-2^{-t_1/T}}{2^{-t_1/T}}=k\rightarrow 2^{-t_1/T}=\frac{1}{1+k}[/tex]
Tại thời điểm t2=t1+T thì ta có
[tex]\frac{N'_Y}{N'_X}=\frac{1-\frac{2^{-t_1/T}}{2}}{\frac{2^{-t_1/T}}{2}}=\frac{2-2^{-t_1/T}}{2^{-t_1/T}}=\frac{2-\frac{1}{1+k}}{\frac{1}{1+k}}=2+2k-1=2k+1[/tex]
Mình có giải sai đâu ko hay đúng là đề bài sai???

Bài giải chị đúng mà
Em nghĩ chỗ kia phải là t2= t1 + 2T thì sẽ ra đáp án C
Chắc bạn ấy gõ thiếu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập phóng xạ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:01:57 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
vi phạm nội quy chưa làm rõ mục đích đăng bài