Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: younglady9x trong 11:16:31 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20558Tiêu đề: 1 câu sóng cơ trong đề thi thử số 4/2014 VLTT-số 128
Gửi bởi: younglady9x trong 11:16:31 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Tại hai điểm S1; S2 trên bề mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp dao động theo phương thẳng đứng, phương trình dao động lần lượt là u1 = asin50πt (cm) và u2 = asin(50πt +π)(cm). Có hiện tượng giao thoa. Biết tốc độ truyền sóng v = 50cm/s. Tọa độ các điểm trên đường trung trực của S1S2 gần O nhất dao động cùng pha với O là (O là trung điểm của S1S2).
A.  [tex]\pm \sqrt{6} cm[/tex]
 B.  [tex]\pm 2\sqrt{6} cm[/tex]
 C.   [tex]\pm 3\sqrt{6} cm[/tex]
D.  [tex]\pm 4\sqrt{6} cm[/tex]
 
Bài cho rất ít dữ kiện, mong các thầy giải giúp ạ


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng cơ trong đề thi thử số 4/2014 VLTT-số 128
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 12:36:51 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Má ơi má thiếu dữ kiện [tex]S_{1}S_{2}=10(cm)[/tex] ròi =.=

   


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng cơ trong đề thi thử số 4/2014 VLTT-số 128
Gửi bởi: younglady9x trong 12:55:54 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Má ơi má thiếu dữ kiện [tex]S_{1}S_{2}=10(cm)[/tex] ròi =.=

   

Đề mình down từ thư viện vật lý về đấy. Đề y xì như thế này mà. Chắc thiếu dữ kiện thật


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng cơ trong đề thi thử số 4/2014 VLTT-số 128
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 01:35:12 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
mình thì ko down về nên ko biết, vì....mình có cả tờ báo đó luôn rồi  :.)) :.)) :.))


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng cơ trong đề thi thử số 4/2014 VLTT-số 128
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 01:53:30 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Tại hai điểm S1; S2 trên bề mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp dao động theo phương thẳng đứng, 2 nguồn S1S2 cách nhau 10(cm), phương trình dao động lần lượt là u1 = asin50πt (cm) và u2 = asin(50πt +π)(cm). Có hiện tượng giao thoa. Biết tốc độ truyền sóng v = 50cm/s. Tọa độ các điểm trên đường trung trực của S1S2 gần O nhất dao động cùng pha với O là (O là trung điểm của S1S2).
A.  [tex]\pm \sqrt{6} cm[/tex]
 B.  [tex]\pm 2\sqrt{6} cm[/tex]
 C.   [tex]\pm 3\sqrt{6} cm[/tex]
D.  [tex]\pm 4\sqrt{6} cm[/tex]
 
Bài cho rất ít dữ kiện, mong các thầy giải giúp ạ
Bước sóng [tex]\lambda =\frac{v}{f}=2(cm)[/tex]

Gọi [tex]d_{M},d_{O}[/tex] là khoảng cách từ [tex]M,O[/tex] đến nguồn [tex]\Rightarrow[/tex] Độ lệch pha giữa 2 điểm M và O là [tex]\Delta \varphi _{M/O}=2\pi. \frac{d_{M}-d_{O}}{\lambda}[/tex]

2 điểm này cùng pha [tex]\Rightarrow \Delta \varphi _{M/O}=2\pi .\frac{d_{M}-d_{O}}{\lambda}=k2 \pi[/tex]

[tex]\Rightarrow d_{M}=d_{O}+k \lambda[/tex]

Vẽ hình ra, bạn sẽ thấy [tex]MS_{1}[/tex] là cạnh huyền của tam giác vuông nên [tex]MS_{1}>OS_{1}[/tex] (cạnh huyền luôn > cạnh góc vuông mà)

[tex]\Rightarrow d_{M}=d_{O}+k\lambda>5\Rightarrow k>0[/tex]

Vì [tex]k\in Z[/tex] nên lấy [tex]k_{min}=1\Rightarrow d_{M}=7 \Rightarrow OM=\pm \sqrt{7^{2}-5^{2}}=\pm 2\sqrt{6}(cm)[/tex]