Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lonchitchit123 trong 11:15:14 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20557Tiêu đề: Bài tập giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: lonchitchit123 trong 11:15:14 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young, nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4microm thì trên màn ảnh thu được 13 vân sáng. Hỏi nếu chiếu đông thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4microm,  0,5microm,   0,6mcrom thì trên màn thu được bao nhiêu vân sáng cùng màu với vân trung tâm ( kể cả vân trung tâm):

A.   3 vân
B.   5 vân
C.   1 vân
D.   0 vân


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 12:42:47 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young, nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4microm thì trên màn ảnh thu được 13 vân sáng. Hỏi nếu chiếu đông thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4microm,  0,5microm,   0,6mcrom thì trên màn thu được bao nhiêu vân sáng cùng màu với vân trung tâm ( kể cả vân trung tâm):

A.   3 vân
B.   5 vân
C.   1 vân
D.   0 vân


Với ánh sáng có bước sóng = 0,4 thì trên màn thu đc 13 vân sáng => vân sáng ngoài cùng là vân sáng bậc 6

Xét nửa vùng giao thoa (từ vân trung tâm đến vân ngoài cùng bậc 6 của [tex]\lambda[/tex] = 0,4

[tex]\frac{K_{1}}{K_{2}} = \frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}} = \frac{5}{4}[/tex]

[tex]\frac{K_{1}}{K_{3}} = \frac{\lambda _{3}}{\lambda _{1}} = \frac{3}{2}[/tex]

Lập bảng thấy ngoại trừ vân trung tâm ra thì không có thêm vân nao trùng của cả 3 bức xạ nữa

Vậy trên màn có 1 vân