Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lonchitchit123 trong 11:10:33 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20556Tiêu đề: bài tập bán kính quỹ đạo dừng
Gửi bởi: lonchitchit123 trong 11:10:33 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Bán kính quỹ đạo của e trong nguyên tử H ở trạng thái kích thích thứ nhất là R1. Nếu một đám khí H được kích thích đến trạng thái mà bán kính quỹ đạo chuyển động của e quanh hạt nhân  là R=9R1 thì vạch sáng có khả năng phát ra thuộc dãy Laiman là:

A.   4
B.   3
C.   2
D.   5


Tiêu đề: Trả lời: bài tập bán kính quỹ đạo dừng
Gửi bởi: huongduongqn trong 11:16:52 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Bán kính quỹ đạo của e trong nguyên tử H ở trạng thái kích thích thứ nhất là R1. Nếu một đám khí H được kích thích đến trạng thái mà bán kính quỹ đạo chuyển động của e quanh hạt nhân  là R=9R1 thì vạch sáng có khả năng phát ra thuộc dãy Laiman là:

A.   4
B.   3
C.   2
D.   5

H ở trạng thái kích thích thứ nhất là R1 => R1=4Ro => R=9R1=36Ro => n=6
Số vạch phát ra thuộc dãy lai man là 5 vạch => Chọn D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập bán kính quỹ đạo dừng
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:19:17 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
H ở trạng thái kích thích thứ nhất là R1 => R1=4Ro => R=9R1=36Ro => n=6
Số vạch phát ra thuộc dãy lai man là 5 vạch => Chọn D

Sao mình biết là 5 hả bạn
Bạn coi thêm hình vẽ này nha