Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lonchitchit123 trong 11:06:28 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20555Tiêu đề: Bài tập sóng điện từ
Gửi bởi: lonchitchit123 trong 11:06:28 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Một ống Rơn-gen có UAK  =10kV với dòng điện trong ống là I=1mA. Coi rằng chỉ có 1% số e đập vào đối Catốt tạo ra tia X. Tính công suất chum tia X có bước sóng nhỏ nhất:

A.   1W
B.   0.1W
C.   0.9W
D.   9.9W


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng điện từ
Gửi bởi: huongduongqn trong 01:00:55 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Một ống Rơn-gen có UAK  =10kV với dòng điện trong ống là I=1mA. Coi rằng chỉ có 1% số e đập vào đối Catốt tạo ra tia X. Tính công suất chum tia X có bước sóng nhỏ nhất:

A.   1W
B.   0.1W
C.   0.9W
D.   9.9W

P = UI=> Px=1%P=0,1W chọn B