Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lonchitchit123 trong 11:01:15 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20554Tiêu đề: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: lonchitchit123 trong 11:01:15 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Sóng cơ lan truyền trong từ nguồn O đến điểm A mất 0,08s, OA=64cm. Biết A dao động cùng pha O, trên đoạn OA có hai điểm dao động ngược pha với O và A. Tần số sóng là:

A. 62,5Hz
B. 50Hz
C. 12,5Hz
D. 25Hz


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:52:04 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Sóng cơ lan truyền trong từ nguồn O đến điểm A mất 0,08s, OA=64cm. Biết A dao động cùng pha O, trên đoạn OA có hai điểm dao động ngược pha với O và A. Tần số sóng là:

A. 62,5Hz
B. 50Hz
C. 12,5Hz
D. 25Hz
A dao động cùng pha O, trên đoạn OA có hai điểm dao động ngược pha với O và A=>[tex]OA=2\lambda[/tex] => [tex]t=2T[/tex]=> T=0,04s => f=25Hz chọn D