Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lonchitchit123 trong 10:57:04 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20553Tiêu đề: Bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: lonchitchit123 trong 10:57:04 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
con lắc lò xo treo thẳng đứng, k=100N/m , m=100g. Kéo vật theo phương thẳng đứng hướng xuống dưới làm lò xo giãn 3cm, rồi truyền cho nó vận tốc [tex]20 \pi \sqrt{3}cm/s[/tex] hướng lên. ( lấy [tex]\pi ^2 =10[/tex]). Trong khoảng thời gian 1/4 chu kì kể từ lúc chuyển động, quãng đường vật đi được là:
A. 5.46 cm
B. 400cm
C. 2,54cm
D. 8cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:36:58 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
con lắc lò xo treo thẳng đứng, k=100N/m , m=100g. Kéo vật theo phương thẳng đứng hướng xuống dưới làm lò xo giãn 3cm, rồi truyền cho nó vận tốc [tex]20 \pi \sqrt{3}cm/s[/tex] hướng lên. ( lấy [tex]\pi ^2 =10[/tex]). Trong khoảng thời gian 1/4 chu kì kể từ lúc chuyển động, quãng đường vật đi được là:
A. 5.46 cm
B. 400cm
C. 2,54cm
D. 8cm
[tex]\omega =\sqrt{\frac{k}{m}}=10 \pi rad/s;\Delta l_o=\frac{mg}{k}=1cm\rightarrow x=2cm[/tex]
[tex]\rightarrow A=\sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega ^2}}=\sqrt{124}cm\rightarrow A=2\sqrt{31}cm[/tex]
truyền cho nó vận tốc hướng lên từ x = 2cm. Sau 1/4T thì vật có li độ là
[tex]x_1=-\sqrt{A^2-x^2}=-2\sqrt{30}\rightarrow s=x-x_1=12,95cm[/tex]
Không có đáp án đúng