Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: leoceska trong 08:29:28 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20548Tiêu đề: Bài tập về năng lượng trong dao động điện từ
Gửi bởi: leoceska trong 08:29:28 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Hai tụ điện C1 = C2 mắc song song. mắc với L thành mạch dao động. Ban đầu dùng ắc quy nạp cho bộ tụ Sdd = 6 V. Sau khi dao động đã ổn định, tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây bằng một nửa giá trị cực đại thì ngắt khóa K để tụ C2 hở. Sau đó hiệu điện thế cực đại trên tụ C1 là bao nhiêu?
Tiện đây cho mình hỏi luôn là 2 tụ điện giống nhau mắc // hay nt thì năng lượng mỗi tụ đều bằng 1/2 năng lượng bộ tụ phải không ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về năng lượng trong dao động điện từ
Gửi bởi: superburglar trong 08:35:31 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Hình như công thức thế này bạn:
Khi I = 1/2 Io thì [tex]U_{0}^{2}=\frac{5}{4}E^{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về năng lượng trong dao động điện từ
Gửi bởi: leoceska trong 08:38:20 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Hình như công thức thế này bạn:
Khi I = 1/2 Io thì [tex]U_{0}^{2}=\frac{5}{4}E^{2}[/tex]

bạn làm rõ hơn đc không, đáp án là [tex]3\sqrt{5}[/tex] nhưng mình làm ra
[tex]3\sqrt{7}[/tex]. có phải khi đó Năng lượng điện = 1/3 lần năng lượng từ không


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về năng lượng trong dao động điện từ
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 08:49:08 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Hai tụ điện C1 = C2 mắc song song. mắc với L thành mạch dao động. Ban đầu dùng ắc quy nạp cho bộ tụ Sdd = 6 V. Sau khi dao động đã ổn định, tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây bằng một nửa giá trị cực đại thì ngắt khóa K để tụ C2 hở. Sau đó hiệu điện thế cực đại trên tụ C1 là bao nhiêu?
Tiện đây cho mình hỏi luôn là 2 tụ điện giống nhau mắc // hay nt thì năng lượng mỗi tụ đều bằng 1/2 năng lượng bộ tụ phải không ạ.

Gọi [tex]C_{o}[/tex] là năng lượng của mỗi tụ
Ban đầu, năng lượng của mạch là [tex]W_{o} = \frac{1}{2}CU^{2} = \frac{2. C_{o}E^{2}}{2} = 36C_{o}[/tex]
Khi [tex]i = \frac{I_{o}}{2}[/tex] thì năng lượng từ trường lúc này bằng [tex]W_{L} = \frac{1}{2}Li^{2} = \frac{1}{2}\frac{I_{o}^{2}}{4}L = \frac{W_{o}}{4} = 9C_{o}[/tex]

Năng lượng điện trường lúc này bằng [tex]W_{C} = \frac{3W_{o}}{4} = 27C_{o}[/tex]

=> mỗi tụ có năng lượng = Wc = 13,5 Co

Sau khi ngắt mạch năng lượng của mạch là W = Wc + WL = 25,5 Co

Mà [tex]W = \frac{1}{2} Co U_{}^{2} = 25,5 C_{o}[/tex]

=> U = [tex]3\sqrt{5}[/tex]

@superburglar : Ông anh kiếm đâu ra công thức hay vậy?
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về năng lượng trong dao động điện từ
Gửi bởi: leoceska trong 08:53:16 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Gọi [tex]C_{o}[/tex] là năng lượng của mỗi tụ
Ban đầu, năng lượng của mạch là [tex]W_{o} = \frac{1}{2}CU^{2} = \frac{2. C_{o}E^{2}}{2} = 36C_{o}[/tex]
Khi [tex]i = \frac{I_{o}}{2}[/tex] thì năng lượng từ trường lúc này bằng [tex]W_{L} = \frac{1}{2}Li^{2} = \frac{1}{2}\frac{I_{o}^{2}}{4}L = \frac{W_{o}}{4} = 9C_{o}[/tex]

Năng lượng điện trường lúc này bằng [tex]W_{C} = \frac{3W_{o}}{4} = 27C_{o}[/tex]

=> mỗi tụ có năng lượng = Wc = 13,5 Co

Sau khi ngắt mạch năng lượng của mạch là W = Wc + WL = 25,5 Co

Mà [tex]W = \frac{1}{2} Co U_{}^{2} = 25,5 C_{o}[/tex]

=> U = [tex]3\sqrt{5}[/tex]

@superburglar : Ông anh kiếm đâu ra công thức hay vậy?cho mình hỏi thêm, ví dụ C1 = 2C2, C1, C2 mắc nt thì mỗi tụ chiếm bao nhiêu % năng lượng điện


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về năng lượng trong dao động điện từ
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 08:59:43 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Gọi [tex]C_{o}[/tex] là năng lượng của mỗi tụ
Ban đầu, năng lượng của mạch là [tex]W_{o} = \frac{1}{2}CU^{2} = \frac{2. C_{o}E^{2}}{2} = 36C_{o}[/tex]
Khi [tex]i = \frac{I_{o}}{2}[/tex] thì năng lượng từ trường lúc này bằng [tex]W_{L} = \frac{1}{2}Li^{2} = \frac{1}{2}\frac{I_{o}^{2}}{4}L = \frac{W_{o}}{4} = 9C_{o}[/tex]

Năng lượng điện trường lúc này bằng [tex]W_{C} = \frac{3W_{o}}{4} = 27C_{o}[/tex]

=> mỗi tụ có năng lượng = Wc = 13,5 Co

Sau khi ngắt mạch năng lượng của mạch là W = Wc + WL = 25,5 Co

Mà [tex]W = \frac{1}{2} Co U_{}^{2} = 25,5 C_{o}[/tex]

=> U = [tex]3\sqrt{5}[/tex]

@superburglar : Ông anh kiếm đâu ra công thức hay vậy?cho mình hỏi thêm, ví dụ C1 = 2C2, C1, C2 mắc nt thì mỗi tụ chiếm bao nhiêu % năng lượng điện

Gọi C0 là năng lượng của tụ C1
[tex]C_{1} nt C_{2} \Rightarrow C_{b} = \frac{C_{1}C_{2}}{C_{1} + C_{2}}[/tex]
Thay C1 = 2C2= 2Co vào thì tìm đc biểu thức giữa Cb và Co rồi áp dụng thêm công thức tính năng lượng W = 1/2 Cb .U^2 thì sẽ tìm đc


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về năng lượng trong dao động điện từ
Gửi bởi: superburglar trong 10:21:38 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Gọi [tex]C_{o}[/tex] là năng lượng của mỗi tụ
Ban đầu, năng lượng của mạch là [tex]W_{o} = \frac{1}{2}CU^{2} = \frac{2. C_{o}E^{2}}{2} = 36C_{o}[/tex]
Khi [tex]i = \frac{I_{o}}{2}[/tex] thì năng lượng từ trường lúc này bằng [tex]W_{L} = \frac{1}{2}Li^{2} = \frac{1}{2}\frac{I_{o}^{2}}{4}L = \frac{W_{o}}{4} = 9C_{o}[/tex]

Năng lượng điện trường lúc này bằng [tex]W_{C} = \frac{3W_{o}}{4} = 27C_{o}[/tex]

=> mỗi tụ có năng lượng = Wc = 13,5 Co

Sau khi ngắt mạch năng lượng của mạch là W = Wc + WL = 25,5 Co

Mà [tex]W = \frac{1}{2} Co U_{}^{2} = 25,5 C_{o}[/tex]

=> U = [tex]3\sqrt{5}[/tex]

@superburglar : Ông anh kiếm đâu ra công thức hay vậy?cho mình hỏi thêm, ví dụ C1 = 2C2, C1, C2 mắc nt thì mỗi tụ chiếm bao nhiêu % năng lượng điện

Gọi C0 là năng lượng của tụ C1
[tex]C_{1} nt C_{2} \Rightarrow C_{b} = \frac{C_{1}C_{2}}{C_{1} + C_{2}}[/tex]
Thay C1 = 2C2= 2Co vào thì tìm đc biểu thức giữa Cb và Co rồi áp dụng thêm công thức tính năng lượng W = 1/2 Cb .U^2 thì sẽ tìm đc
@Ngọc Anh: Chỉ có e không nhớ thôi. A giửi e một loạt công thức về dạng này cũng như quy luât nhớ nó. E k học ak   :-\ :v :v :v


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về năng lượng trong dao động điện từ
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 10:36:34 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Gọi [tex]C_{o}[/tex] là năng lượng của mỗi tụ
Ban đầu, năng lượng của mạch là [tex]W_{o} = \frac{1}{2}CU^{2} = \frac{2. C_{o}E^{2}}{2} = 36C_{o}[/tex]
Khi [tex]i = \frac{I_{o}}{2}[/tex] thì năng lượng từ trường lúc này bằng [tex]W_{L} = \frac{1}{2}Li^{2} = \frac{1}{2}\frac{I_{o}^{2}}{4}L = \frac{W_{o}}{4} = 9C_{o}[/tex]

Năng lượng điện trường lúc này bằng [tex]W_{C} = \frac{3W_{o}}{4} = 27C_{o}[/tex]

=> mỗi tụ có năng lượng = Wc = 13,5 Co

Sau khi ngắt mạch năng lượng của mạch là W = Wc + WL = 25,5 Co

Mà [tex]W = \frac{1}{2} Co U_{}^{2} = 25,5 C_{o}[/tex]

=> U = [tex]3\sqrt{5}[/tex]

@superburglar : Ông anh kiếm đâu ra công thức hay vậy?cho mình hỏi thêm, ví dụ C1 = 2C2, C1, C2 mắc nt thì mỗi tụ chiếm bao nhiêu % năng lượng điện

Gọi C0 là năng lượng của tụ C1
[tex]C_{1} nt C_{2} \Rightarrow C_{b} = \frac{C_{1}C_{2}}{C_{1} + C_{2}}[/tex]
Thay C1 = 2C2= 2Co vào thì tìm đc biểu thức giữa Cb và Co rồi áp dụng thêm công thức tính năng lượng W = 1/2 Cb .U^2 thì sẽ tìm đc
@Ngọc Anh: Chỉ có e không nhớ thôi. A giửi e một loạt công thức về dạng này cũng như quy luât nhớ nó. E k học ak   :-\ :v :v :v

ANH GỬI EM BAO GIỜ????ANH ĐƯA EM CÓ MỖI PHẦN ĐIỆN THÔI NHÉ!!!! ANH NHẦM EM VỚI CÔ KHÁC RỒI!!!!!

P.S/ anh còn thì gửi lại cho em  ;;) mail ngocanhngocanh268@gmail.com. Thanks baby  :x


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về năng lượng trong dao động điện từ
Gửi bởi: superburglar trong 09:19:51 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
Gọi [tex]C_{o}[/tex] là năng lượng của mỗi tụ
Ban đầu, năng lượng của mạch là [tex]W_{o} = \frac{1}{2}CU^{2} = \frac{2. C_{o}E^{2}}{2} = 36C_{o}[/tex]
Khi [tex]i = \frac{I_{o}}{2}[/tex] thì năng lượng từ trường lúc này bằng [tex]W_{L} = \frac{1}{2}Li^{2} = \frac{1}{2}\frac{I_{o}^{2}}{4}L = \frac{W_{o}}{4} = 9C_{o}[/tex]

Năng lượng điện trường lúc này bằng [tex]W_{C} = \frac{3W_{o}}{4} = 27C_{o}[/tex]

=> mỗi tụ có năng lượng = Wc = 13,5 Co

Sau khi ngắt mạch năng lượng của mạch là W = Wc + WL = 25,5 Co

Mà [tex]W = \frac{1}{2} Co U_{}^{2} = 25,5 C_{o}[/tex]

=> U = [tex]3\sqrt{5}[/tex]

@superburglar : Ông anh kiếm đâu ra công thức hay vậy?cho mình hỏi thêm, ví dụ C1 = 2C2, C1, C2 mắc nt thì mỗi tụ chiếm bao nhiêu % năng lượng điện

Gọi C0 là năng lượng của tụ C1
[tex]C_{1} nt C_{2} \Rightarrow C_{b} = \frac{C_{1}C_{2}}{C_{1} + C_{2}}[/tex]
Thay C1 = 2C2= 2Co vào thì tìm đc biểu thức giữa Cb và Co rồi áp dụng thêm công thức tính năng lượng W = 1/2 Cb .U^2 thì sẽ tìm đc
@Ngọc Anh: Chỉ có e không nhớ thôi. A giửi e một loạt công thức về dạng này cũng như quy luât nhớ nó. E k học ak   :-\ :v :v :v

ANH GỬI EM BAO GIỜ????ANH ĐƯA EM CÓ MỖI PHẦN ĐIỆN THÔI NHÉ!!!! ANH NHẦM EM VỚI CÔ KHÁC RỒI!!!!!

P.S/ anh còn thì gửi lại cho em  ;;) mail ngocanhngocanh268@gmail.com. Thanks baby  :x
Ặc. Tài liệu này a giửi e lần đầu tiên mà. Tầm tháng 7,8,9 năm ngoái gì nó. Nản. Xem lại đi e !!! :v :v :v