Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Osiris trong 07:16:27 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20542Tiêu đề: con lắc lò xo
Gửi bởi: Osiris trong 07:16:27 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2014
nhờ thầy cô và các bạn xem giúp ạ !
lò xo nhẹ có độ cứng k. đầu trên cố định, đầu dưới gắn sợi dây nhẹ không dãn. đầu còn lại của sợi dây gắn vật nặng khối lượng m. khi vật nặng cân bằng, cung cấp cho vật vận tốc Vo theo phương thẳng đứng. điều kiện để vật nặng dao động điều hòa là gì ?


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:39:00 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2014
nhờ thầy cô và các bạn xem giúp ạ !
lò xo nhẹ có độ cứng k. đầu trên cố định, đầu dưới gắn sợi dây nhẹ không dãn. đầu còn lại của sợi dây gắn vật nặng khối lượng m. khi vật nặng cân bằng, cung cấp cho vật vận tốc Vo theo phương thẳng đứng. điều kiện để vật nặng dao động điều hòa là gì ?
điều kiện để vật nặng dao động điều hòa là gì ?  [tex]\Rightarrow[/tex]  Dây nối phải luôn căng.
[tex]\Rightarrow[/tex]  [tex]A\leq \Delta l[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex]  [tex]\frac{V_0}{\omega } \leq\frac{mg}{k} \Rightarrow V_0\leq g\sqrt{\frac{m}{k}}[/tex] ~O)