Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Osiris trong 07:04:50 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20541Tiêu đề: mẫu nguyên tử hydro
Gửi bởi: Osiris trong 07:04:50 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2014
em xin tóm tắt đề bài ạ !
chiếu các trùm photon có năng lượng tương ứng là 10,2eV , 12,75eV , 13,06eV vào nguyên tử hydro ở trạng thái cơ bản. Nguyên tử hidro đó có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu loại photon trong các trùm trên ! biết En= 13,6/n^2
thầy cô và các bạn xem giúp em ạ !


Tiêu đề: Trả lời: mẫu nguyên tử hydro
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 08:21:04 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
em xin tóm tắt đề bài ạ !
chiếu các trùm photon có năng lượng tương ứng là 10,2eV , 12,75eV , 13,06eV vào nguyên tử hydro ở trạng thái cơ bản. Nguyên tử hidro đó có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu loại photon trong các trùm trên ! biết En= 13,6/n^2
thầy cô và các bạn xem giúp em ạ !

BÌnh thường nếu muốn hấp thụ hay bức xạ để chuyển sang trạng thái dừng có mức năng lượng cao hơn hoặc thấp hơn thì nguyên tử phải hấp thụ hay bức xạ một lượng đúng bằng hiệu [tex]E_{m} - E_{_{n}} = \frac{- 13,6}{m^{2}} - \frac{-13,6}{n^{2}}[/tex]

Ở đây ban đầu nguyên tử ở trạng thái cơ bản thì n = 1
Thay lần lượt các giá trị của m vào với m = 2,3,4,... thì thấy rằng

Khi m = 4 => E = 12,75 eV => Khi chiếu chùm photon có năng lượng là 12,75 eV thì sẽ hấp thụ được
Khi m = 2 => E = 10,2 eV => Khi chiếu chùm photon có năng lượng là 10,2 eV thì sẽ hấp thụ được
Còn khi m = 5 thì E = 13,056 eV < năng lượng của chùm photon 13,06 eV. Trong khi nó nguyên tử chỉ hấp thụ một lượng đúng chỉ bằng 13,056 eV thôi nên khi chiếu chùm photon có năng lượng 13,06 eV  thì nguyên tử sẽ không hấp thụ được

Vậy nguyên tử Hidro có thể hấp thụ tối đa 2 loại


Tiêu đề: Trả lời: mẫu nguyên tử hydro
Gửi bởi: Osiris trong 09:12:17 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
em xin tóm tắt đề bài ạ !
chiếu các trùm photon có năng lượng tương ứng là 10,2eV , 12,75eV , 13,06eV vào nguyên tử hydro ở trạng thái cơ bản. Nguyên tử hidro đó có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu loại photon trong các trùm trên ! biết En= 13,6/n^2
thầy cô và các bạn xem giúp em ạ !

BÌnh thường nếu muốn hấp thụ hay bức xạ để chuyển sang trạng thái dừng có mức năng lượng cao hơn hoặc thấp hơn thì nguyên tử phải hấp thụ hay bức xạ một lượng đúng bằng hiệu [tex]E_{m} - E_{_{n}} = \frac{- 13,6}{m^{2}} - \frac{-13,6}{n^{2}}[/tex]

Ở đây ban đầu nguyên tử ở trạng thái cơ bản thì n = 1
Thay lần lượt các giá trị của m vào với m = 2,3,4,... thì thấy rằng

Khi m = 4 => E = 12,75 eV => Khi chiếu chùm photon có năng lượng là 12,75 eV thì sẽ hấp thụ được
Khi m = 2 => E = 10,2 eV => Khi chiếu chùm photon có năng lượng là 10,2 eV thì sẽ hấp thụ được
Còn khi m = 5 thì E = 13,056 eV < năng lượng của chùm photon 13,06 eV. Trong khi nó nguyên tử chỉ hấp thụ một lượng đúng chỉ bằng 13,056 eV thôi nên khi chiếu chùm photon có năng lượng 13,06 eV  thì nguyên tử sẽ không hấp thụ được

Vậy nguyên tử Hidro có thể hấp thụ tối đa 2 loại
cám ơn bạn ! vậy mà trước giờ mình cứ nghĩ là chỉ cần cao hơn mức thứ 2 là có thể hấp thụ đc.


Tiêu đề: Trả lời: mẫu nguyên tử hydro
Gửi bởi: ngotiendat04 trong 09:17:42 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
em xin tóm tắt đề bài ạ !
chiếu các trùm photon có năng lượng tương ứng là 10,2eV , 12,75eV , 13,06eV vào nguyên tử hydro ở trạng thái cơ bản. Nguyên tử hidro đó có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu loại photon trong các trùm trên ! biết En= 13,6/n^2
thầy cô và các bạn xem giúp em ạ !

BÌnh thường nếu muốn hấp thụ hay bức xạ để chuyển sang trạng thái dừng có mức năng lượng cao hơn hoặc thấp hơn thì nguyên tử phải hấp thụ hay bức xạ một lượng đúng bằng hiệu [tex]E_{m} - E_{_{n}} = \frac{- 13,6}{m^{2}} - \frac{-13,6}{n^{2}}[/tex]

Ở đây ban đầu nguyên tử ở trạng thái cơ bản thì n = 1
Thay lần lượt các giá trị của m vào với m = 2,3,4,... thì thấy rằng

Khi m = 4 => E = 12,75 eV => Khi chiếu chùm photon có năng lượng là 12,75 eV thì sẽ hấp thụ được
Khi m = 2 => E = 10,2 eV => Khi chiếu chùm photon có năng lượng là 10,2 eV thì sẽ hấp thụ được
Còn khi m = 5 thì E = 13,056 eV < năng lượng của chùm photon 13,06 eV. Trong khi nó nguyên tử chỉ hấp thụ một lượng đúng chỉ bằng 13,056 eV thôi nên khi chiếu chùm photon có năng lượng 13,06 eV  thì nguyên tử sẽ không hấp thụ được

Vậy nguyên tử Hidro có thể hấp thụ tối đa 2 loại
cám ơn bạn ! vậy mà trước giờ mình cứ nghĩ là chỉ cần cao hơn mức thứ 2 là có thể hấp thụ đc.

bạn nên đọc kĩ bài mẫu nguyên tử Bo và nắm kĩ hơn 2 tiên đề Bo bởi phần lượng tử này cực kì khó hiểu và khó áp dụng.


Tiêu đề: Trả lời: mẫu nguyên tử hydro
Gửi bởi: Osiris trong 02:48:42 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
em xin tóm tắt đề bài ạ !
chiếu các trùm photon có năng lượng tương ứng là 10,2eV , 12,75eV , 13,06eV vào nguyên tử hydro ở trạng thái cơ bản. Nguyên tử hidro đó có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu loại photon trong các trùm trên ! biết En= 13,6/n^2
thầy cô và các bạn xem giúp em ạ !

BÌnh thường nếu muốn hấp thụ hay bức xạ để chuyển sang trạng thái dừng có mức năng lượng cao hơn hoặc thấp hơn thì nguyên tử phải hấp thụ hay bức xạ một lượng đúng bằng hiệu [tex]E_{m} - E_{_{n}} = \frac{- 13,6}{m^{2}} - \frac{-13,6}{n^{2}}[/tex]

Ở đây ban đầu nguyên tử ở trạng thái cơ bản thì n = 1
Thay lần lượt các giá trị của m vào với m = 2,3,4,... thì thấy rằng

Khi m = 4 => E = 12,75 eV => Khi chiếu chùm photon có năng lượng là 12,75 eV thì sẽ hấp thụ được
Khi m = 2 => E = 10,2 eV => Khi chiếu chùm photon có năng lượng là 10,2 eV thì sẽ hấp thụ được
Còn khi m = 5 thì E = 13,056 eV < năng lượng của chùm photon 13,06 eV. Trong khi nó nguyên tử chỉ hấp thụ một lượng đúng chỉ bằng 13,056 eV thôi nên khi chiếu chùm photon có năng lượng 13,06 eV  thì nguyên tử sẽ không hấp thụ được

Vậy nguyên tử Hidro có thể hấp thụ tối đa 2 loại
cám ơn bạn ! vậy mà trước giờ mình cứ nghĩ là chỉ cần cao hơn mức thứ 2 là có thể hấp thụ đc.

bạn nên đọc kĩ bài mẫu nguyên tử Bo và nắm kĩ hơn 2 tiên đề Bo bởi phần lượng tử này cực kì khó hiểu và khó áp dụng.
cho mình hỏi thêm có đc không bạn !
tại sao vẫn có những bài nó hỏi đại loại là cho electron có động năng, nguyên tử hydro hấp thuj và chuyển lên mức năng lượng khác , tìm động năng còn lại của electron ! rõ ràng năng lượng đâu cần phải vừa khít với con số 13,6/n^2
cám ơn bạn !