Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: an lê trong 07:48:45 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20537Tiêu đề: bài lượng tử hay
Gửi bởi: an lê trong 07:48:45 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giúp [-O<
Các mức năng lượng trong nguyên tử hidro được xác định bởi công thức [tex]E_{n}=\frac{-13,6}{n^{2}}[/tex] với n=1,2,3,...khi một đám nguyên tử hidro được kích thích lên mức năng lượng cao thì quang phổ của đám khí này có bao nhiêu vạch nằm trong vùng nhìn thấy (bước sóng từ 380nm đến 760nm).


Tiêu đề: Trả lời: bài lượng tử hay
Gửi bởi: huongduongqn trong 02:23:46 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giúp [-O<
Các mức năng lượng trong nguyên tử hidro được xác định bởi công thức [tex]E_{n}=\frac{-13,6}{n^{2}}[/tex] với n=1,2,3,...khi một đám nguyên tử hidro được kích thích lên mức năng lượng cao thì quang phổ của đám khí này có bao nhiêu vạch nằm trong vùng nhìn thấy (bước sóng từ 380nm đến 760nm).

Trong quang phổ của Hydro thì có 4 vạch trong vùng ánh sáng nhìn thấy thuộc dãy banmer.


Tiêu đề: Trả lời: bài lượng tử hay
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 02:30:36 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giúp [-O<
Các mức năng lượng trong nguyên tử hidro được xác định bởi công thức [tex]E_{n}=\frac{-13,6}{n^{2}}[/tex] với n=1,2,3,...khi một đám nguyên tử hidro được kích thích lên mức năng lượng cao thì quang phổ của đám khí này có bao nhiêu vạch nằm trong vùng nhìn thấy (bước sóng từ 380nm đến 760nm).

Trong quang phổ của Hydro thì có 4 vạch trong vùng ánh sáng nhìn thấy thuộc dãy banmer.

Bài này em cũng nghĩ là 4. Nhưng đáp án lại là 8 nên em không hiểu lắm  :(


Tiêu đề: Trả lời: bài lượng tử hay
Gửi bởi: huongduongqn trong 02:35:27 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2014
có thể nhầm lẫn đáp án mà. Vì quang phổ Hydro chỉ có 4 vạch màu thui.


Tiêu đề: Trả lời: bài lượng tử hay
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 02:40:53 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2014
có thể nhầm lẫn đáp án mà. Vì quang phổ Hydro chỉ có 4 vạch màu thui.

Cảm ơn chị ạ  :D


Tiêu đề: Trả lời: bài lượng tử hay
Gửi bởi: an lê trong 06:03:24 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2014

Trong quang phổ của Hydro thì có 4 vạch trong vùng ánh sáng nhìn thấy thuộc dãy banmer.
bài này trong đề chuyên hà tĩnh mà nhưng đáp án là 8 cơ :-\