Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lamsung123 trong 08:55:12 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20532Tiêu đề: bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: lamsung123 trong 08:55:12 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2014
Câu 1: sóng truyền trên 1 sợi dây dài lí tưởng với tần số 50Hz, vận tốc sóng là 200 cm/s, biên độ sóng là 5 cm. Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A, B. Biết A,B nằm trên sợi dây, khi chưa có sóng lần lượt cách nguồn 1 khoảng là 20 và 42 cm
Câu 2: M và N là 2 điểm trên 1 mặt nước phẳng lặng cách nhau 1 khoảng 12 cm. tại điểm O trên đường thẳng MN và nằm ngoài đoạn MN, người ta đặt 1 nguồn dao động với phương trình u=2,5[tex]\sqrt{2}[/tex]cos20[tex]\pi[/tex] (cm), tạo ra 1 sóng trên mặt nước với tốc độ truyền sóng v = 16 m/s. khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử trong môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua ???
mong thầy cô và các bạn giúp em bài này, em mới học sóng cơ thầy cô và các bạn giải chi tiết giúp em với !!!
Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: luongvatly trong 09:06:51 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2014
xem câu 2 bài giải trang 19 của file này:

http://dethi.violet.vn/present/show?entry_id=10416344