Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tranthanhtam2 trong 08:21:45 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20515Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều cần các pro chỉ giáo
Gửi bởi: tranthanhtam2 trong 08:21:45 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2014
Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R và một cuộn dây mắc nối tiếp. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch
có tần số f và có giá trị hiệu dụng U không đổi. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của R và giữa hai đầu của cuộn dây có cùng giá
trị và lệch pha nhau góc (pi/4). Để hệ số công suất bằng 1 thì người ta phải mắc nối tiếp với mạch một tụ có điện dung C và khi
đó công suất tiêu thụ trên mạch là 200W. Hỏi khi chưa mắc thêm tụ thì công suất tiêu thụ trên mạch bằng bao nhiêu ?
A: 100W  B.150W  C.75W  D.170,7W.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều cần các pro chỉ giáo
Gửi bởi: duycuongBH trong 10:17:04 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2014
theo mình thì bài này giải như sau:
khi hệ số công suất bằng 1 suy ra [tex]cos\phi =\frac{R}{Z}=1[/tex] suy ra công suất lúc này đạt giá trị cực đại [tex]Pmax=\frac{U^{2}}{R}=200(W)[/tex]

khi chưa mắc tụ,ta có Ul=Ur suy ra Zl=R. Lúc này công suất của đoạn mạch [tex]P=\frac{U^{2}.R}{Z^{2}}=\frac{U^{2}.R}{R^{2}+Zl^{2}}=\frac{U^{2}.R}{2R^{2}}=\frac{U^{2}}{2R}=\frac{Pmax}{2}=100(W)[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều cần các pro chỉ giáo
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 07:50:30 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2014
Ud lệch 45 độ với UR nên cuộn dây có R # 0. Giản Đồ vecto lúc này là một hình thoi có góc là 45 độ => u nhanh pha hơn i 22,5 độ. Ta có:
[tex]P=\frac{U^{2}}{R}cos^{2}(22.5)=200.cos^{2}(22.5)=170,7W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều cần các pro chỉ giáo
Gửi bởi: tranthanhtam2 trong 09:09:23 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2014
theo mình thì bài này giải như sau:
khi hệ số công suất bằng 1 suy ra [tex]cos\phi =\frac{R}{Z}=1[/tex] suy ra công suất lúc này đạt giá trị cực đại [tex]Pmax=\frac{U^{2}}{R}=200(W)[/tex]

khi chưa mắc tụ,ta có Ul=Ur suy ra Zl=R. Lúc này công suất của đoạn mạch [tex]P=\frac{U^{2}.R}{Z^{2}}=\frac{U^{2}.R}{R^{2}+Zl^{2}}=\frac{U^{2}.R}{2R^{2}}=\frac{U^{2}}{2R}=\frac{Pmax}{2}=100(W)[/tex]

bạn giải ra đáp án đúng.Nhưng người ta cho độ lệch pha làm gì?  ???


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều cần các pro chỉ giáo
Gửi bởi: tranthanhtam2 trong 09:14:47 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2014
Ud lệch 45 độ với UR nên cuộn dây có R # 0. Giản Đồ vecto lúc này là một hình thoi có góc là 45 độ => u nhanh pha hơn i 22,5 độ. Ta có:
[tex]P=\frac{U^{2}}{R}cos^{2}(22.5)=200.cos^{2}(22.5)=170,7W[/tex]


Pạn giải giống mình nhưng đáp án k đúng!!Chả hiểu sao nữa %-)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều cần các pro chỉ giáo
Gửi bởi: ree4.tn trong 10:19:50 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2014
theo mình thì bài này giải như sau:
khi hệ số công suất bằng 1 suy ra [tex]cos\phi =\frac{R}{Z}=1[/tex] suy ra công suất lúc này đạt giá trị cực đại [tex]Pmax=\frac{U^{2}}{R}=200(W)[/tex]

khi chưa mắc tụ,ta có Ul=Ur suy ra Zl=R. Lúc này công suất của đoạn mạch [tex]P=\frac{U^{2}.R}{Z^{2}}=\frac{U^{2}.R}{R^{2}+Zl^{2}}=\frac{U^{2}.R}{2R^{2}}=\frac{U^{2}}{2R}=\frac{Pmax}{2}=100(W)[/tex]


trong mạch có r thì CT tính công suất của bạn làm sao như thế kia đc, CT phải như thế này chứ  [tex]P=\frac{U^{2}.(R+r)}{Z^{2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều cần các pro chỉ giáo
Gửi bởi: ngotiendat04 trong 10:27:05 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2014
Ud lệch 45 độ với UR nên cuộn dây có R # 0. Giản Đồ vecto lúc này là một hình thoi có góc là 45 độ => u nhanh pha hơn i 22,5 độ. Ta có:
[tex]P=\frac{U^{2}}{R}cos^{2}(22.5)=200.cos^{2}(22.5)=170,7W[/tex]


Pạn giải giống mình nhưng đáp án k đúng!!Chả hiểu sao nữa %-)

mình cũng giải giống hai bạn và đáp án cũng vậy. Chắc đáp án đề sai đó bạn


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều cần các pro chỉ giáo
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 10:30:56 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2014
đáp án phải là 170,7 mới đúng