Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Cửu Vĩ Hồ Ly trong 06:15:35 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20514Tiêu đề: 1 bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Cửu Vĩ Hồ Ly trong 06:15:35 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2014
Cho đoạn mạch AB: R, C, cuộn dây có r=R, L. ( L= C.R^2 ). Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u=Uo.cos(wt) (V), w có thể thay đổi.
Khi w=w1, điện áp của cuộn dây sớm pha hơn điện áp toàn mạch 1 góc x và có giá trị hiệu dụng U1.
Khi w=w1, điện áp của cuộn dây sớm pha hơn điện áp toàn mạch 1 góc y và có giá trị hiệu dụng U2.
Biết x+y=90 độ. 3U1=4U2. Hệ số công suất của đoạn mạch khi w=w1 là ?