Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nvt1222 trong 06:11:23 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20513Tiêu đề: Bài tập về Con lắc lò xo
Gửi bởi: nvt1222 trong 06:11:23 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2014
1 lò xo nhẹ treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là 30cm.Treo vào lò xo 1 vật nhỏ thì thấy hệ cân bằng khi lò xo giãn 10 cm.Kéo vật theo phương thẳng đứng cho tới khi lò xo có chiều dài là 42 cm rồi truyền cho vat vận tốc 20cm/s.hướng lên trên .Chọn gốc thời gian khi vat duoc truyền vận toc,chiều dương hướng lên trên.g=10m/s^2.Viet phuơng trình dao động của vật? Moi nguoi giải giup em nhé.Thanks!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Con lắc lò xo
Gửi bởi: tranthanhtam2 trong 08:58:42 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2014
Ta có: Lo=30cm=0,3m
[tex]\Delta l =10cm = 0,1m => w = \sqrt{g/\Delta l} = 10[/tex]
[tex]L=Lo + \Delta l + x => x=2cm[/tex]
Dùng CT độc lập: [tex]A^{2} = x^{2} + v^{2} / w^{2} \Rightarrow A=2\sqrt{2} <=> x= \frac{A\sqrt{2}}{2} => \varphi = -\Pi / 4 => x=8cos(10t -\frac{\Pi}{4})[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Con lắc lò xo
Gửi bởi: tranthanhtam2 trong 10:57:38 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2014
Ta có: Lo=30cm=0,3m
[tex]\Delta l =10cm = 0,1m => w = \sqrt{g/\Delta l} = 10[/tex]
[tex]L=Lo + \Delta l + x => x=2cm[/tex]
Dùng CT độc lập: [tex]A^{2} = x^{2} + v^{2} / w^{2} \Rightarrow A=2\sqrt{2} <=> x= \frac{A\sqrt{2}}{2} => \varphi = -\Pi / 4 => x=8cos(10t -\frac{\Pi}{4})[/tex]


Lộn lộn: x=[tex]2\sqrt{2}[/tex] cos (10t - [tex]\frac{\pi }{4}[/tex]) mới đúng..hehe thông cảm già rồi :D