Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Cửu Vĩ Hồ Ly trong 05:47:59 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20512Tiêu đề: Thắc mắc về một bài giao thoa sóng
Gửi bởi: Cửu Vĩ Hồ Ly trong 05:47:59 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2014
Tại 2 điểm A,B cách nhau 25cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng kết hợp dao động ngược pha , bước sóng = 2 cm. M là 1 điểm trên mặt nước cách A , B lần lượt là 20cm, 15cm. N là điểm đối xứng với M qua AB, Số điểm dao động với biên độ cực đại trên MN là bao nhiêu ?
( e tính được kết quả 3, nhưng sai :( )