Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thuytiena9 trong 02:47:14 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20508Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều (HSBH)
Gửi bởi: thuytiena9 trong 02:47:14 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2014
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi , tần số f thay đổi được vào đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp tụ điện C . Điều chỉnh f1=50Hz thì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch có giá trị -40V và điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm là 10v . Điểu chỉnh f2= 125Hz thì điện áp tức thời hai đầu mạch có giá trị -40v thì điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm là?
 (nhờ thầy cô và các anh chị chỉ giúp, em xin cám ơn)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều (HSBH)
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:23:07 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2014
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi , tần số f thay đổi được vào đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp tụ điện C . Điều chỉnh f1=50Hz thì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch có giá trị -40V và điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm là 10v . Điểu chỉnh f2= 125Hz thì điện áp tức thời hai đầu mạch có giá trị -40v thì điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm là?
 (nhờ thầy cô và các anh chị chỉ giúp, em xin cám ơn)

Xem lời giải trong file đính kèm