Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenvanhungpq trong 11:42:52 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20500Tiêu đề: Xin hỏi bài động cơ điện!
Gửi bởi: nguyenvanhungpq trong 11:42:52 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2014
Để bơm nước ngoài một cánh đồng xa, người ta dùng một máy bơm nước mà động cơ của nó là một động cơ điện 1 pha loại 220V–704W. Cách xa động cơ, có một nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U. Để cho động cơ hoạt động, người ta dùng đường dây truyền tải có điện trở 2,5Ω nối từ nguồn điện đó tới động cơ. Biết hệ số công suất của động cơ khi chạy đúng công suất định mức là 0,8. Để động cơ chạy đúng công suất định mức thì điện áp hiệu dụng U có giá trị là
A. 230V.   B. 228V.   C. 248V.   D. 238V.
Đáp án là A nhưng em tính ra B, không biết sai chổ nào
I=4A, UR=10V
vẽ giản đồ ta được [tex]U=\sqrt{UR^{2}+U_{dc}^{2}+2.UR.Udc.0,8}=228V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Xin hỏi bài động cơ điện!
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:05:13 AM Ngày 04 Tháng Sáu, 2014
Xem bài giải của thầy Thạnh:

CÂU 1
để bơm nước ngoài một cánh đồng xa, người ta dùng 1 máy bơm nước mà động cơ của nó là một động cơ điện 1 pha loại 220V- 704W. Cách xa động cơ, có 1 nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U. Để cho động cơ hoạt động., người ta dùng đường dây truyền tải có điện trở 2,5 Ôm nối từ nguồn điện đó tới động co. Biết hệ số công suất của động cơ khi chạy đúng công suất định mức là 0,8. Để động cơ chạy đúng công suất định mức thì điện áp hiệu dụng U có giá trị:
A: 230V                      C: 228V
B:238V                        D: 248V
HD em tự tính
Công suất đúng định mức khi điện áp 2 đầu ĐC là U1=220V và CS tiêu thụ P1=704W
==>  [tex]P1=U1.I.cos\varphi ==> I[/tex]
Điện áp 2 đầu dây dẫn (2 đầu R) : [tex]U2=I.R[/tex]
Điện áp 2 đầu mạch : [tex]U^2=U1^2+U2^2+2U1.U2.cos\varphi[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Xin hỏi bài động cơ điện!
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 05:31:52 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2014
vẫn là 228 mà ,hay đáp án sai


Tiêu đề: Trả lời: Xin hỏi bài động cơ điện!
Gửi bởi: ngotiendat04 trong 10:47:05 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2014
chắc đáp án sai rồi  :D. Mình cũng ra đáp án giống bạn.